مديريت بهاره باغهای پسته

 

مبارزه با آفات
هرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می‌شوند. فصل بهار زمان سبزشدن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می‌شود. با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ‌، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب‌بودن زمان مبارزه شیمیایی علیه‌آفات عمده پسته در این فصل، اول باید دانست کدام آفات اصلی و مهم هستند و کدام را باید در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داد، تا برای کاهش تعداد دفعات سمپاشی و در صورت امکان، مبارزة همزمان با برخی آفات خسارتزا، «روش مبارزه» و هم «ترکیب مناسب سم» را انتخاب کرد. در صورت لزوم باید از مخلوط‌کردن 2حشره‌کش (و یا یک حشره‌کش و یک قارچ‌کش)، که اختلاط آنها مجاز باشد، برای کنترل همزمان دو یا سه آفت استفاده شود.

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)
با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذرانِ این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله‌های شفیرگی بر روی سرشاخه‌ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره‌ها در دهه سوم اسفندماه، در صورت زیادبودن جمعیت این آفت در باغ می‌توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود 20 اسفند تا 5 فروردین ماه با آنها مبارزه کرد.

پسیل معمولی پسته ( شیره خشک)
حشرات کامل پسیل‌های زمستانگذران، از اواسط اسفندماه در باغ‌های پسته ظاهر می‌شوند، و با تغذیه از جوانه‌های در حال سبزشدن پسته، بر روی آنها تخم‌ریزی می‌کنند. با توجه به پائین‌بودن جمعیت نسل اول پسیل، بویژه در طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نیازی به مبارزه اختصاصی علیه این آفات نیست و اگر سموم مناسب برای مبارزه با سایرآفات پسته بکار رود، تلفات کافی بر روی جمعیت این آفت نیز خواهد گذاشت. مبارزه اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریباً از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است.

شپشک های پسته
شپشک واوی، یا شپشک سرشاخه و برگ پسته: دارای 2 نسل در سال است ولی فقط در نسل اول می‌توان علیه پوره‌های سن یک آن مبارزه کرد. مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین واوایل اردیبهشت ( در شرایط آب و هوایی استان کرمان) و همزمان با خروج 70 درصد پوره‌های سن یک می‌باشد.
شپشک تنه‌ای(کنده‌ای) پسته: این آفت دارای یک نسل در سال است و تقریباً همزمان با خروج پوره‌های سن‌یک شپشک واوی، پوره‌های سن یک این آفت نیز خارج می‌شوند. (اختلاف زمانی خروج پوره‌ها 3 تا 4 روز است) مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، همزمان با خروج 70 درصد پوره‌های سن یک است. در صورت بالابودن جمعیت هریک از این شپشک‌ها و خسارت شدیدی که وارد می‌کنند، می‌توان حدود 2 هفته بعد از سمپاشی نوبت اول، مجدداً سمپاشی را تکرار کرد.

زنجره پسته( شیره تر)
در سالهای گذشته جمعیت این آفت در باغهای پسته خیلی زیاد بود،اما با سمپاشی‌های سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است. بهترین زمان سمپاشی، هنگام ظهور پوره‌های آفت است.


سنک های پسته
این آفات در چندسال اخیر در اکثر باغ‌های پسته کشور مشاهده شده است. در اوایل فصل بهار و از مرحله تشکیل میوه تا شروع سخت‌شدن پوست استخوانی میوه پسته، با تغذیه از میوه‌های نابالغ و حساس، خسارت شدید وارد می‌کنند. در گذشته باغداران از سم «آندوسولفان» برای مبارزه با این آفت استفاده می‌کردند، با حذف این سم از لیست سموم مجاز کشور، لازم است از سموم مناسب موجود در بازار با نظر کارشناسان محلی استفاده شود.


سرخرطومی پسته
حشرات کامل این آفت که مرحله مهم و خسارتزای آن محسوب می‌شوند و از جوانه‌های رویشی و زایشی در حال بازشدن، به شدت شدیداً تغذیه می‌کنند، از اواخر اسفند و اوایل فروردین بصورت حشرات کامل خاکستری رنگ در باغ‌های پسته مشاهده می‌شوند، که لازم است در این زمان با سموم مناسب با آنها مبارزه شود.

سوسک سرشاخه خوار پسته
به این حشره در استان کرمان "سوسکو" نیز می‌گویند. حشرات کامل آفت از اواخر اسفندماه از چوب‌های خشک که در آن‌ها بصورت لارو، زمستانگذرانی می‌کنند خارج شده و به سمت درختان پسته پرواز می‌کنند. اوج خروج حشرات کامل و ظهور آنها بر روی درختان پسته، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه است. حشرات بالغ به شاخه‌های جوان که همان سال رشد کرده‌اند، حمله می‌کنند، جوانه‌ها را می‌خورند واز محل جوانه‌ها دالان‌هایی به طول 3تا5 سانتیمتر حفر می‌کنند. با توجه به زیست‌شناسی این آفت و زمستانگذرانی آن بصورت لارو در داخل شاخه‌های خشکیده، مبارزه غیرشیمیایی با آن بسیار ساده و اقتصادی است و اگر بطورکامل انجام گیرد به هیچ‌وجه نیاز به مبارزه شیمیایی علیه آن نخواهد بود.
روش مبارزه:
- جمع‌آوری چوب‌ها و شاخه‌های خشک‌شده و شاخه‌های تازه هرس شده و سوزاندن کامل آنها؛ اجتناب ازانبارکردن چوب‌ها و شاخه‌های پسته برای مصارف سوختی در مناطق و انبارهای نزدیک به باغ‌های پسته.
- تله‌گذاری با چوب‌های نیمه‌خشکیده و یا تازه هرس شده در ناحیه یقه درختان و یا قراردادن دسته‌های چوب در زیردرختان به فواصل 100 متر از هم، و سپس، جمع‌آوری و سوزاندن آنها و جایگزینی دسته‌های چوب جدید بجای آنها بصورت ماهیانه از اواسط‌مهر تا اواسط اسفندماه.

مديريت تغذيه باغ پسته در فصل بهار
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولين اقدام تغذيه‌اي در اين مرحله‌دادن كودهاي ازت بصورت سرك است. اولين قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردين توصيه مي‌شود. البته در صورت امكان دادن قسط اول ازت در نيمه دوم فروردين ماه بهتر از نيمه اول فروردين است. مقداركود توصيه شده در اين مرحله 200 كيلوگرم در هكتار سولفات آمونيوم، يا 175تا 150 كيلوگرم در هكتار اوره براي آبهاي شيرين است.
در باغهایي كه عارضه لكه‌پوست‌استخواني سالهاي گذشته در آنها مشاهده شده، محلول‌پاشي كلات كلسيم با غلظت500 تا 750 سي‌سي در هزارليترآب دردهه سوم فروردين برای رفع و كاهش خسارت عارضه مؤثر است. بهترين زمان براي شروع محلول‌پاشي‌هاي تغذيه‌اي، اول ارديبهشت ماه است. در اين زمان سطح برگ به اندازه كافي بزرگ شده و نفوذپذيري آن نسبتاً سريع و مناسب است. براي محلول‌پاشي سعي نمایید از كودهايي استفاده کنید كه تركيب دو يا سه نمونه از آنها، تمام نياز درخت به عناصر ماكرو و ميكرو را پوشش می‌دهد.
برای کسب نتیجة بهتر لازم است محلول‌پاشي اول با فاصله زماني دو تا سه هفته تکرار شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم كودهاي ازت به ميزان 175 كيلوگرم در هكتار، سولفات آمونيوم، و يا 150 كيلوگرم اوره براي اراضي شيرين توصيه مي‌شود. قبل از مغز رفتن، محلول‌پاشي با كلات پتاسيم و اوره براي جلوگيري از عارضه سوختگي و پوكي مؤثر است.

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

آشنايي با آفات و بيماريهاي درختان پسته


 

عنوان: آشنايي با آفات و بيماريهاي درختان پسته

ناشر سازمان تحققيات، آموزش و ترويج کشاورزي

موسسه تحقيقات پسته کشور

تاريخ اثر ۱۳۷۸

مشخصه ظاهرى۵۸ ص

زبان اثر فارسى

 

در اين نشريه با انواع آفات وبيماري هاي پسته اشنا شده و طريقه مبارزه با آن را مي آموزيد

 

براي دانلود نشريه با حجم 1 مگ و 58 صفحه و كيفيت خوب بر روي لينك زير كليد كنيد.+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

آشنايي با پسيل پسته و روشهاي کنترل و مبارزه با آن


عنوان آشنايي با پسيل پسته و روشهاي کنترل و مبارزه با آن

ناشر معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري، دفتر برنامه‌ريزي و هماهنگي ترويج

ساير پديدآوران دزيانيان، احمد

تاريخ اثر ۱۳۸۴

مشخصه ظاهرى ۱۱ ص.: مصور (رنگي)

 

در اين نشريه با پسيل پسته اشنا شده و طريقه مبارزه با آن را مي آموزيد

براي دانلود نشريه با حجم 1 مگ و 11 صفحه و كيفيت خوب بر روي لينك زير كليد كنيد
 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

پسيل پسته و مبارزه با آن

 

مشخصات كتابشناسي

 عنوان پسيل پسته و مبارزه با آن

ناشر موسسه تحقيقات پسته کشور

ساير پديدآوران امامي، يحيي

تاريخ اثر ۱۳۷۷

مشخصه ظاهرى ۶ص. : مصور، جدول

نوع گزارش يا سند فنى

زبان اثر فارسى

 

در اين نشريه با پسيل پسته اشنا شده و طريقه مبارزه با آن را مي آموزيد

براي دانلود نشريه با حجم 1 مگ و 6 صفحه و كيفيت متوسط بر روي لينك زير كليد كنيد. 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

 پسيل معمولي پسته (شيره خشك ) و راههاي كنترل آن


اين نشريه يكي از نشريات ترويجي جهاد كشاورزي است

شما در اين نشريه مي خوانيد:

خسارت

شكل شناسي

بيولوژي:

كنترل آفت:

دشمنان طبيعي

استفاده از كار تهاي زرد

استفاده از عمليات زراعي و مديريت باغداري مناسب

شخم زمستانه

تغذيه مناسب

آبياري مناسب

مديريت مناسب باغ

استفاده از گياهان تله

مبارزه شيميائي

تعيين زمان دقيق سمپاشي

 

براي دانلود نشريه با حجم 6.1 مگ و 16 صفحه و كيفيت عالي بر روي لينك زير كليد كنيد


لینک دانلود اصلاحی

 

 

كلمات كليدي:

پسيل معمولي پسته )شيره خشك(و را ههاي كنترل آنعلي جعفري ندوشنعضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدحسنعلي احمديانكارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدحوزه ترویج و نظام بهره برداري یزد1387مشخصات نشريه:پسيل معمولي پسته و راه هاي كنترل آنعلي جعفري ندوشنعضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدحسنعلي احمديانكارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدناظر: سيد محمد رضوي بافقيويراستار: مرضيه آنتيكصفح هآرايي: دفتر طراحي يزد 110ناشر: حوزه ترويج و نظام بهر هبرداري يزدنوبت چاپ: چاپ اولسال نشر: 1387شمارگان: 2000 جلدشماره اسناد و مدارك علمي: 96 /ي/ 87نشريه شماره: 117نشاني: يزد- بلوار دانشجو- سازمان جهاد كشاورزيمديريت ترويج و نظام بهره برداري3پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنمخاطبان نشريه:توليد كنندگان پستهكارشناسان باغبانيدانشجويان رشته هاي گياهپزشكي و باغباني٭ ٭ ٭هدف از انتشار نشريه:پسيل معمولي پسته ك ه باغداران آ ن را ب ه عنوانشير ه خشك مي شناسند از مه مترين آفات پسته م يباشدو در تمام نقاط پست هكار ي ايرا ن و جهان وجود دارد.مطالعه اين نشريه، خوانندگان را با نحوه خسارت،شكل شناسي آفت، بيولوژي، و بالاخره نحوه كنترل آنآشنا م يكند.4پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنفهرست مطالبعنوان صفحه5پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنمقدمه:و ازگونه Pistaciae و جنس Anacardiacae پست ه گياه ي نيم ه گرمسير ي از خانوادهيك ي از مه مترين محصولا ت باغ ي كشور م يباشد Pistacia veraآفات باغ هاي پسته در ايران به سه گروه تقسيم م يشوند.گروه اول شامل آفات كليدي مانندپسيل معمولي، پروانه چوبخوار و س نهاي زيا نآور پسته مي باشند كه در تمام پست هكاري هايكشور حضور فعال دارند و معمولا خسارت اقتصادي به درخت پسته وارد مي كنند. گروه دومحشرات و كن ههاي پسته م يباشند كه در برخي مناطق پست هكاري كشور از اهميت اقتصاديبرخوردارند و به عنوان آفت مطرح م يباشند. گروه سوم آ ن دسته ازآفاتي هستند كه به درختانپسته حمله م يكنند ولي در حالت عادي خسارت آن ها اقتصادي نيست. پسيل معمولي پستهك ه باغداران آن را ب ه عنوا ن شير ه خشك مي شناسند از مه مترين آفات پسته م يباشد و در تمامنقاط پست هكار ي ايرا ن و جهان وجود دارد.6پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنخسارت:خسارت مربوط به مرحله پورگي آفت م يباشد پوره هاي اين آف ت با مكيدن شيرة گياهيموجب ضع ف عموم ي درخت و كاهش كم ي و كيفي محصول م يشوند. همچنين عسلك رويبرگ ها سبب جذب گرد و خاك شده، باعث اختلال در فتوسنتز و ساير اعمال حياتي درختم يشود.پوره هاي پسيل معمولي پسته روي برگ در حال تغذيه از شيره گياهيترشح شكرك توسط پوره هاي پسيل معمولي روي برگ پسته7پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنشكل شناسي:1 ميلي متر مي باشد. /5-1/ پسيل معمولي پسته حشره كوچكي با چهار بال به طول 8رنگ عمومي بدن در حشرات بالغ زرد روشن است . روي سر و سينه لكه هاي كشيده اي باهمين رنگ يا كمي تيره تر وجود دارد. معمولاً شكم به رنگ عمومي بدن و اغلب دارايلكه هاي قهوه اي رنگ كشيده اي است كه درمفاصل بدن به شكل دوايري ديده مي شود.بال ها زرد رنگ و لكه هاي قهوه اي رنگ در فواصل منظم روي آن ها وجود دارد. عرضسر به اندازه سينه ، شاخك ها 10 بندي ، اولين مفصل آن خيلي كوتاه و عرض آن برابرطولش است . دومين مفصل كم ي بزرگتر از اول ي و به وضو ح عرض آن از مفص ل اولي كمتراست . مفصل سو م خيل ي بلند و طول آن حداق ل دو برابر طول مفص ل چهارم مي باشد. پنج مفصلبعدي تقريبا با يكديگر مساويند ، طول مفاص ل نه م و ده م تقريبا با هم مساو ي و به وضو ح ازمفاصل قبل ي كوچكترند وداراي 2 خار نسبتا بزرگي هستند.پور ههاي سن 1 و 2 زرد رن گ هستند و در پور ههاي سن 2 جوان ههاي با ل پديدار م يشود.)Agonoscena pistaciae ( فرم هاي فصلي پسيل معمولي معمولي پسته) سمت راست فرم تابستان گذران سمت چپ فرم زمستا نگذران)مهرنژاد 13818پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنبيولوژي:زمستا ن گذران ي پسيل معمولي پسته به صور ت حشر ه بالغ م يباشد. از اواخر اسفند ماه يااواي ل بهارهمزما ن با باز شد ن جوانه ها، ماده ها شروع ب ه فعاليت م يكنند و پش ت و روي برگتخمريزي م يكنند. تخم ها در اواي ل سفيد مايل به زرد و با گذش ت زما ن نارنج ي رنگ م يشوند.تفريخ تخم ها و طول دوره يك نسل به شرايط آ ب وهوائي منطقه بستگي دارد. بجز نسل اول دربقيه نسل ها تداخ ل وجود دارد ب هطوري ك ه در اواسط تابستا ن تمامي مراح ل تكامل ي پسيل معموليپسته شامل تخم ، پور هها ي سنين مختلف و حشر ه بالغ هم زما ن در يك با غ ديده م يشوند. به نظرمي رسد در شرايط استا ن يز د اي ن آفت بيش از 4 نسل در سا ل توليد كند.پور هها ي جوا ن پسيل معمولي بلافاصله پ س از خروج از تخ م خرطو م خود را در نسوج برگفرو مي كنندو شروع به تغذي ه از شير ه گياهي م ينمايند اين عمل باع ث ضعف گياه مي شود. اگربر گها ي مورد تغذي ه جوا ن و تراكم پور هها زياد باشد در لبه بر گها مختصر پيچيدگي ب ه وجودم يآيد ول ي در صورت كام ل بودن بر گها در شكل ظاهري آن ه ا هي چ تغيير ي صور ت نمي گيرد.تغذيه پوره ها باع ث پوك ي، ني ممغز ي و دها ن بسته شد ن پسته ها و همچني ن ريز ش جوانه ها وبرگ ها شده ، خسارت كمي و كيفي محصول را سبب م يشوند. علاوه بر آ ن توليد عسل ك فراوانم يكنند ك ه در مجاور ت هوا سريعاً خش ك، و ب ه صور ت دان هها ي گرد و سفيد رنگ )مانندشكر( در م يآيد. ك ه خود موج ب اختلال در فيزيولوژي گيا ه و سوختگي برگ ها م يشوند )وجهتسمي هاي ن آف ت به شير ه خش ك ب ه دلي ل توليد عسل ك شكر مانند م يباشد(.با توج ه ب ه تراك م جمعي ت آف ت، رق م پست ه و زما ن حمل ه آف ت علاو ه بر كاه ش كم ي و كيف ي محصولهما ن سا ل باع ث ريز ش جوان هها و برگهاي درخ ت م يشود ك ه اين عمل تا 3 سا ل بعد نيز ميزا نمحصو ل راتح ت تأثير قرار م يدهد.پوره هاي پسيل فعالروي برگ ها و توليدشكرك9پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آندياگرام بيولوژي و دور نماي مبارزه با پسيل معمولي پسته)اقتباس از مهرنژاد(پوره سنك و لاروكفشدوزك شكارچيپسيل10پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنكنترل آفت:شناخت تمام عوامل و اجزای كشت بوم باغ پسته تنها راه رسيدن به برنامه مديريت كنترلآفت است كه سم و سمپاشي حداقل نقش را در آن دارد.دشمنان طبيعي:پسيل معمولي پسته داراي دشمنان طبيعي فراواني چون گون ههائي از كفشدوزك ها، سوسك ها،زنبورها، سنك ها، بالتوري ها و كنه هاي شكاري است اولين قدم مؤثر در كنترل بيولوژيكي حمايتو فرصت دادن فعاليت دشمنان طبيعي موجود در با غهاي پسته م يباشد با عنايت به تنوع زياددشمنان طبيعي موجود در باغ هاي پسته، در صورت كاربرد دقيق روش هاي مبارزه از جملهمبارزه شيميائي با استفاده از سموم كم خطر، نحوه و زمان صحيح سمپاشي به حشرات مفيدفرصت فعاليت كافي داده مي شود تا حداكثر كارآئي خود را بروز دهند و نهايتاً تعداد دفعاتسمپاشي را كاهش دهند.در Exochomus nigripennis كفشدوزك) حال تغذيه از پوره پسيل )مهرنژاد 1381دشمن .Abrolophus sp كنه شكارگر) طبيعي پسيل معمولي )مهرنژاد 1381شكارگر .Anthocoris sp سن شكاري) پسيل معمولي پسته )مهرنژاد 1381Chrysoperla carnea بالتوري سبزدشمن طبيعي پسيل معمولي پسته11پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آناستفاده از كارت هاي زرد:حشرات كامل پسيل به كارت زرد جلب م يشوند كار تهاي زرد مورد استفاده در باغ هاي10 سانت يمتر م يباشد ×20×0/ پسته عمدتاً از جنس پلي اتيلن و پ يو يسي به اندازه تقريبي 1كه روي آن ها چسب مخصوص تله كه بدون بو و رنگ هستند كشيده م يشود. چسب تله بايدحداقل به مدت 15 روز خاصيت چسبندگي خود را حفظ كند حشرات كامل پسيل معمولي بهرنگ زرد جلب م يشوند كار تگذاري بايد در زماني انجام شود كه حشرات بالغ هنوز تخمريزينكرده باشند. كارت هاي زرد علاوه بر پسيل، زنجره پسته و تعدادي از زنبورهاي پارازيتوئيد رانيز جلب م يكند بنابراين زمان كار تگذاري بايد طوري تنظيم شود كه حشرات مفيد كمتري راجلب كند.با توجه به زمان شروع فعاليت حشره كامل نسل زمستا نگذران پسيل و زنجره پسته درطبيعت، يكي از اين زما نها بعد از تورم جوان هها و قبل از بازشدن بر گهاي پسته مي باشد در اينزمان بدليل عدم وجود برگ روي درخت، كار تهاي زرد بهتر ديده م يشوند و دشمنان طبيعينيز در باغ فعال نيستند و همچنين نسل زمستانگذران از قدرت تخمريزي بيشتري برخوردارندبنابراين شكار اين حشرات در كاهش جمعيت نس لهاي بعدي نقش بيشتري دارد. اين زمان20 روز طول مي كشد در اين مدت بايد هفتگي كارت ها را بازديد كرد تا در صورت - تقريباً 30كاهش خاصيت چسب مجدداً چسب زده شود.شكار پسيل معمولي پسته توسط كارت زرد12پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آندومين زمان كار تگذاري در يزد از اواسط تيرماه تا اواسط مردادماه م يباشد در اين زمان به دليلبالا بودن دما و كاهش ميزان رطوبت جمعيت پسيل معمولي طغيان م يكند به علاوه، به دليل وجودشرايط نا مناسب آ ب وهوائي فعاليت دشمنان طبيعي به حداقل م يرسد كار تگذاري در اين زمان نيزم يتواند در كاهش جمعيت پسيل معمولي بدون تاثير سوء روي دشمنان طبيعي مفيد باشد.به اين منظور تعداد حداقل 2 عدد كارت در خارجي ترين قسمت تاج هر درخت توسط سيممفتول نصب م يشود كار تها طوري نصب مي شوند كه با شاخ هها در تماس نباشند و با وزشباد خيلي جابجا نشوند و در صورت ريزش چسب از روي كارت، به شاخه ها آسيبي وارد نشود.يادآوري مي شود در صورت خشك شدن چسب روي كارت، كار تگذاري نه تنها سودي نداردبلكه جمعيت بيشتري از آفت را به خود جلب مي كند.كار تهاي نصب شده م يتواند با تميزكردنو چسب زدن دوباره مورد استفاده قرار گيرد.مقايسه زمان اولينكار تگذاري با مرحله رويشيدرختنحوه كار تگذاري در باغآزمايشي13پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آناستفاده از عمليات زراعي و مديريت باغداري مناسب:شخم زمستانه:زير خاك كردن بر گهاي درختان پسته كف باغ باعث از بين رفتن تعداد زيادي جمعيتزمستانگذران كه از اين بر گها به عنوان پناهگاه استفاده مي كنند خواهد شد به علاوه شخم باعثايجاد تهويه مناسب خاك و ريشه م يشود و در نهايت تقويت درخت را در پي دارد.تغذيه مناسب:كودهي مناسب باعث تقويت درختان شده، خسارت كمتري متوجه درخت م يشود. چالكودباعث هدايت ريشه ها به طرف چال ها شده، در اين چا لها رطوبت بهتر ذخيره م يشود و درختتحمل بيشتري دارد.همچنين اصلاح بافت خاك با مواد مناسب باعث تقويت درختان و افزايشتحمل آ نها خواهد شد. تعدادي از كودها مانند كودهاي پتاسه باعث تقويت تحمل درختنسبت به خسارت آفات ازجمله پسيل خواهد شد در مقابل تعدادي از آ نها موجب حساسيتدرختان به خسارت و افزايش جمعيت پسيل م يشود.آبياري مناسب:پسيل معمولي پسته حشر هاي خشك يدوست بوده، خسارت آن در باغ هاي كم آب بيشتراست آبياري بايد به فراخور بافت خاك انجام گيرد و در صورت ايجاد رطوبت مناسب علاوه برافزايش تحمل درخت، شرايط مناسب براي فعاليت دشمنان طبيعي هم فراهم م يكند كه اين امرسبب كاهش جمعيت پسيل پسته مي شود. در سيستم آبياري قطر هاي با طراحي صحيح رطوبتبيشتري در پاي درخت ايجاد و حفظ شده، علاوه بر شادابي درخت فضا براي رشد پسيلنامناسب م يشود.مديريت مناسب باغ:درختان با فواصل كاشت و هرس مناسب رشد بهتري دارند و در صورت آلوده شدن بهپسيل قابليت تحمل بيشتري دارند. مديريت مبارزه با عل فهاي هرز نيز) انتخاب بهترين زمانحذف عل فهاي هرز(باعث افزايش فعاليت دشمنان طبيعي و كاهش جمعيت آفت م يگردد.ميزان آلودگي و تحمل ارقام مختلف پسته به پسيل متفاوت است بنابراين در صورت كشت ارقامحساس يا با تحمل كم بايد مديريت ويژه اي براي كنترل اين آفت معمول گردد.استفاده از گياهان تلهتعدادي از ارقام پسته اهلي و وحشي در ابتداي فصل رشد زودتر برگدهي م يكنند كاشتاين ارقام باعث مي شود پسيل در ابتدا روي آ نها مستقر شود بنابراين م يتوان از اين درختان14پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنبه عنوان تله استفاده كرد و فقط همان درختان را در ابتداي فصل سمپاشي كرد تا از انتقال آن هابه ساير درختان جلوگيري شود.مبارزه شيميائي:با توجه به اهميت پسيل معمولي در پسته در بعضي مواقع استفاده از سموم شيميائي اجتنابناپذير است در اين زمان مديريت كنترل شيميائي م يتواند كمترين خسارت را به محيط وموجودات غير هدف وارد كند.تعيين زمان دقيق سمپاشي:با نمون هبرداري از بر گهاي درختان آلوده از قسمت هاي مختلف درخت و ارسال به مراكزتخصصي گياهپزشكي و تعيين ميزان آلودگي از چگونگي مبارزه شيميائي اطلاع حاصل شود.٭سمپاشي لك هاي:نقطه شروع آلودگي پسيل در باغات از كنار هها، مناطق كم آب و درختان جاذب و حساسم يباشد با توجه به نحوه شروع آلودگي، م يتوان باغ را به صورت لكه اي سمپاشي كرد در اينروش علاوه بر كاهش مصرف سم و عواقب سوء ناشي از كاربرد آن، كنترل منطقي آفت نيزصورت خواهد گرفت.٭سمپاشي نواري:در صورت رسيدن جمعيت پسيل به حد سمپاشي، م يتوان باغ را به صورت رديفي سمپاشيكرد در اين روش، رديف ها يك در ميان سمپاشي مي شوند تا فرصت كافي براي جابجائيدشمنان طبيعي وجود داشته باشد.يادآوري مي شود كه وجود آفات روي گياهان در محدوده زير آستانه زيان اقتصادي نه تنهازياني متوجه گياه نم يشود بلكه به دليل وجود منبع تغذيه براي دشمنان طبيعي لازم است.در صورت رعايت مسائل فني لازم در كنترل پسيل پسته اين آفت را م يتوان بدون ايجادكمترين مزاحمت كنترل نمود.15پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنمنابع:1. ابراهيمي ، سيدجلا ل، كاوه شهيد ي زند ي، و محمدرضا مهرنژاد) 1377 (. بررس ي نوساناتجمعيت پارازيتوئيدها ي پسيل معمولي پسته . خلاصه مقالا ت سيزدهمين كنگر ه گياهپزشكي ،. آموزشكده كشاورزي كر ج، ص 1062. امامي، سيد يحيي و عباس يزداني ) 1372 (. عكس العمل حشرات كامل پسيل معموليپسته به تله هاي چسبنده رنگي.خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران.Chrysoperla carnea Steph 3. جعفري ندوشن،علي ) 1377 (. بررسي كارآئي بالتوري سبزبه عنوان شكارگر پسيل معمولي پسته.پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس 80 ص.4. جعفر ي ندوشن ، عل ي، حيدري ، حسي ن و فريور مهين ، حسين ، 1375 . شناسايي و تعيينگونه غال ببالتور ي شكارگر پسيل معمولي پسته . گزار ش پژوهش ي موسس ه تحقيقات پست ه ايران ..40- ص 375. دزيانيان،احمد ) 1377 (. بررسي بيولوژي ودشمنان طبيعي پسيل معمولي پسته در منطقهدامغان. پايان نامه كارشناسي ارشد.دانشگاه گيلان 95 ص.6. فريور مهي ن، حسين ، 1370 . آفا ت وبيماريهاي مه م پست ه در استا ن كرمان ،انتشارا ت سازمان. ترويج كشاورزي استان كرمان . ص 227. مهرنژاد، محمد رضا ) 1379 (. معرفي 4گونه كفشدوزك پسيل خوار،شكارگر پسيل معموليپسته. خلاصه مقالات چهاردهمين گياهپزشكي ايران8. مهرنژاد،محمد رضا ) 1380 (. بررسي حساسيت و مقاومت در ده رقم پسته اهلي و 2 گونهبنه وكسور به پسيل معمولي پسته. گزارش نهائي موسسه تحقيقات پسته كشور9. مهرنژاد،محمد رضا ) 1381 (. پسيل معمولي پسته و ساير پسي لهاي مهم ايران. انتشاراتسازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي10 . يزدان ي، عباس ، مهرنژاد، محمدرضا، 1372 . اولي ن گزار ش از ي ك گون ه پسيل و چند گونهزنبورپارازيتوئيد روي پسيل پست ه در ايران ، خلاص ه مقال ه دوازدهمين كنگر ه گياهپزشك ي ايران ،آموزشكده كشاورزي كرج .11. Mehrnejad M.R.and M.j.W.Copland(1998). Host acceptance bythe parasitoid Psyllaephagous pistaciae an endoparasitoid of the commonpistachio psylla. the 6 th Europian congress of Entomology, Augst23-29Czec.12. Mehrnejad,M.R.(2000).The Coccinellid beetle,Oenopia conglobataan important predator of the common pistachio psylla. 21 th. InternationalCongerres of Entomology , 20-26, Beresil13. Mehrnejad,M.R. and E. Ueckermman(2001).Phytophagous andpredatory mite of pistachio trees in iran.Acta Horticulture , in press
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |
معرفي سمومي كه براي پسيل پسته استفاده مي شود


آمیتراز(ميتاك)
حشره‌كش، كنه‌كش با اثر تماسي، تنفسي از گروه آميدين
فرمولاسيون:
ميتاك         Mitac            g/l200         EC
تاریخ ثبت: 5/5/71 ثبت موقت به مدت دو سال ، 18/4/75 تمديد ثبت به مدت 3 سال؛ تمديد 9/12/78 سه سال، تمديد ثبت 29/12/81 سه سال تمديد لغايت 87
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: روی  گيرنده‌های اکتاپامین (octopamine)اثر کرده و سبب فعاليت شديد سيستم عصبي و سایر اندامها مي‌شود.یک insectistatic است تاinsecticide .
موارد مصرف در ايران:
پسيل پسته و سفید بالک(عسلك) پنبه، محلول‌پاشي درختان با استفاده از محلول [5/1در هزار (1)] 
موارد مصرف در ساير كشورها:
پسيل گلابي، كنه قرمز سيب و كنه زنگار سيب
راهنماي مصرف:
•سم‌پاشي در آب و هواي خشك بهترين نتيجه را مي دهد.
•زماني كه احتمال بارندگي وجود دارد نبايد سم‌پاشي كرد.
•حداكثر دز مصرفي نبايد بيش از دو برابر دز توصيه شده باشد.
احتیاط‌های لازم:
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول حداقل 14 روز
•در كنه‌های قرمز سيب و گلابي سم‌پاشي بايد زماني صورت گيرد كه 80- 60% تخم‌ها تفريخ شده باشند، سم‌پاشي سه هفته بعد تكرار گردد.
•در پسيل گلابي سم‌پاشي بايد زماني انجام گيرد كه تعداد پوره‌های تفريخ يافته محسوس و يا معني دار باشد، قبل از اينكه ميوه گلابي به عسلك آلوده شود.
•دوره كارنس براي گلابي و سيب دو هفته است.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران1600-600 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  براي پرندگان7000-1800 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  براي ماهی‌ها  4/2- 74/0 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  براي دافنی 035/0 میکروگرم بر لیتر
•براي  ماهي‌ها خطرناك است و نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها به اين حشره‌كش آلوده شود.
•بايد آفت كش  در ظروف مطمئن و دربسته در يك جاي ايمن نگهداري شود.
Amitraz


استامي پرايد(موسپيلان)
حشره‌كش سيستميك و نفوذی با فعاليت و تأثير تماسي و گوارشي  از گروه نیکوتینوئید
فرمولاسيون:
1. موسپيلان Mospilan                 w/w %20              SP
تاریخ ثبت: 22/8/79 براي مينوز سيب، ‌تمديد لغايت پايان 85 ؛ 28/8/80 براي پسيل پسته تمديد لغايت پايان 86 ؛ 28/9/84 براي كنترل كرم سيب ثبت موقت به مدت 3 سال
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: اختلال در عمل گيرنده‌های عصبي نيكوتينيك استيل كولين كه سبب تأثير در سیناپس‌های سيستم اعصاب مركزي حشره مي گردد .
 موارد مصرف در ايران:
مينوز لكه گرد در سيب [5/0 در هزار] ، پسيل در پسته [250- 200 گرم در هزار ليتر آب]  و كرم سيب [5/0 در هزار در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب]
راهنماي مصرف:
•5/0 در هزار براي كنترل مينوز سيب ؛  25/0 – 2/0 در هزار (250- 200 گرم در هزار ليتر آب) براي كنترل پسيل پسته؛ 5/0 در هزار براي كنترل كرم سيب در مناطق كوهستاني براي مبارزه با نسل اول كرم سيب   
    ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران217-146میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-80 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   براي ماهی‌ها1000 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   براي دافنی 200 میلی‌گرم بر لیتر

Acetamiprid


ايميداكلوپرايد(كنفيدور)
حشره‌كش سيستميك با اثر تماسي گوارشي براي ضدعفوني بذر، خاک و پيت وسم‌پاشي شاخ و برگ از گروه نيکوتينوئيدها
فرمولاسيون:
1. گائوچو Gaucho                % 70                   WS
2. كنفيدور Confidor         w/v %35                  SC
تاریخ ثبت: ثبت موقت اوليه 14/10/77 براي ضد عفوني بذر پنبه عليه تريپس تمديد لغايت 86 (1)؛ ثبت موقت اوليه 11/8/83 براي مدت سه سال مبارزه با بيماري‌هاي ويروسي سيب زميني(1)؛ ثبت موقت اوليه 2/9/83 براي مدت سه سال مبارزه با ناقلين و كنترل بيماري ويروسي كركي تاپ چغندر قند (1)؛ ثبت موقت اوليه 26/11/77 عليه پسيل پسته تمديد لغايت 86 (2)؛ ثبت موقت اوليه 24/2/75 عليه شته توتون تمديد لغايت 87 (2)؛ ثبت موقت اوليه 4/4/80 عليه شته جاليز در مزارع پنبه تمديد لغايت 86 (2)؛ ثبت موقت اوليه 18/4/80 عليه پروانه مينوز مركبات در خزانه تمديد لغايت 86
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: روي گیرندهای نیکوتینک استیل کولین در سيستم عصبي مرکزي حشره اثر مي‌گذارد.
موارد مصرف در ايران:
پسيل در پسته 4/0 در هزار(2)، شته در توتون 25/0 ليتر در هکتار(2) ، پروانه مينوز مركبات [cc 300 روغن در 100 ليتر آب در دو نوبت سم‌پاشي به فاصله 10 روز]، تريپس در پنبه به مقدار 5 در هزار براي ضد عفوني بذر پنبه (1)، ناقلين بيماري‌هاي ويروسي در سيب زميني با استفاده از روش ضد عفوني بذر به مقدار 5/28 گرم براي يك صد كيلو بذر سيب زميني (1)، ناقلين بيماري‌هاي ويروسي در چغندر قند بطريقه ضد عفوني بذر به مقدار 1000 گرم براي يك صد كيلو بذر چغندر قند(1)
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته‌ها در بسترهاي کشت گياهان زينتي، خزانه گياهان زراعي و گياهان گلداني، کاهو (ضدعفوني بذر)؛ ويروس زردي چغندر، شته کلم در کلم (Collards) به روش ضدعفوني بذر، کلم پيچ به روش ضدعفوني بذر؛ سفيد بالك گلخانه در خزانه‌ها، بسترهاي کشت گياهان زينتي، گياهان گلداني؛ کک در چغندر، مگس چغندر  در چغندر به روش ضدعفوني بذر؛ شته سيب زميني و هلو در کلم بروکلي و انواع کلم‌ها به روش ضدعفوني بذر؛ سوسک (Pygmy) در چغندرقند به روش ضدعفوني بذر؛ مگس‌های (Sciarid)   خزانه‌های کشت و پرورش گياهان زراعي و زينتي و گياهان گلداني به روش محلول پاشي و ضدعفوني خاک؛ حشرات (Springtail) در چغندرقند (ضدعفوني بذر)؛ حشرات (Symphylids) در چغندرقند (ضدعفوني بذر)؛ تريپس در گياهان زينتي داوودي؛ سفيد بالك توتون در بسترهاي کشت و پرورش گياهان زينتي، خزانه‌های گياهان زراعي (ضدعفوني خاک، سم‌پاشي شاخ و برگ)؛ ريشه خوارهاي گياهان زينتي و خزانه‌های کشت و گياهان گلداني
راهنماي مصرف:
•بذرهاي ضدعفوني شده بايد در فصل کشت کاشته شوند.
•بذرها در موقع ضدعفوني بايد عاري از علف هرز و آشغال باشند.
•گياهاني که در خزانه‌های بدون حشره‌کش پرورش مي‌يابند بايد سم‌پاشي شوند.
•براي جذب و حرکت حشره‌کش ضروری است رطوبت خاک و شرايط رشدي گياه مناسب باشد.
•براي به حداقل رساندن مقاومت نبايد بيش از يک بار در سال استفاده شود و با حشره کش‌های مختلف و يا روش‌های ديگر کنترل استفاده شود.
•گرانول پاشي و محلول دهي در کمپوست‌های مرطوب سبب انتقال سریع آن به تمامی قسمت‌های هوايي گياه مي‌شود.
•به مقدار 5 در هزار براي ضد عفوني بذر پنبه عليه تريپس به مقدار 5/28 گرم براي يكصد كيلو بذر براي مبارزه با ناقلين و كنترل بيماري‌های ويروسي سيب زميني به روش ضد عفوني بذر به مقدار 1000 گرم براي يكصد كيلو بذر چغندر قند به كار مي‌رود (1).
احتیاط‌های لازم:
•حداکثر دفعات تیمار بذر يک بار براي هر بسته بذر، اواسط فصل رشد يک بار در سال مي‌باشد.
•حشره‌کش نبايد در کمپوستي که قبلاً با اين حشره‌کش تيمار شده اند استفاده شود.
•براي کاربرد ايميداکلوپرايد در بسترهاي کشت (پيت) باید از فرمولاسیون خاص و دستگاه مناسب واتوماتيک استفاده کرد.
•اين حشره‌کش نبايد روي محصولاتي که انسان و حيوانات مصرف مي‌کنند استفاده شود، کمپوست‌های تيمار شده نبايد مجدداً براي کشت محصولات فوق استفاده شود.
•بذوریا غده های  ضدعفوني شده نبايد در تغذيه انسان استفاده شود.
•آخرين نوبت سم‌پاشي براي چغندرقند قبل از بذر افشاني و براي کلم قبل از کاشت مي‌باشد.
•بذر چغندرقند را با استفاده از دستگاه ضدعفونی بذر با حشره‌کش(1) پوشانيده شود.
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول حداقل 21-15 روز
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران 450-150 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  براي پرندگان52-31 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  براي ماهی‌ها  237- 211 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  براي دافنی 85 میلی‌گرم بر لیتر
•براي زنبورها خيلي خطرناک مي‌باشد، در موقع گلدهي زماني که زنبورها فعال هستند نبايد استفاده شود.
•در موقع ضدعفوني کمپوست و بستر کشت از آلودگي محيط زيست بايد جلوگيري کرد.
•ضدعفوني بذر براي حيات وحش خيلي خطرناک است.

Imidacloprid


اسپیرودیکلوفن(اينويدور)
كنه‌كش تماسي از گروه تترونيك اسيد
فرمولاسيون:
اينويدور (Envidor)              w/v %24    SC
تاریخ ثبت: 22/1/84 براي مدت سه سال موقت عليه كنه قرمز اروپايي كنه تارتن دو نقطه اي ،‌كنه زنگار مركبات ودر تاريخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر عليه كنه قرمز مركبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال براي پسيل پسته        
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: غير سيستميك و تماسي كه سبب اختلال دررشدونمو كنه‌ها شده و از سنتز چربي‌ها ممانعت مي كند.  
 موارد مصرف در ايران:
كنه قرمز اروپايي و كنه تارتن دونقطه اي [6/0 – 5/0 درهزار] ، كنه زنگار در مركبات [ 27/0 در هزار اگر جمعيت شكارگر بالا باشد دز 18/0 در هزار]، كنه قرمز در مركبات [3/0 – 2/0 در هزار بسته به جمعيت كنه و به تناوب با ساير كنه‌كش‌ها]، پسيل در پسته [400 – 300 ميلي ليتر در هكتار بسته به تراكم آفت]
راهنماي مصرف:
•فاصله آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول حداكثر 14 روز
•بي اثر بر روي کفشدوزک، جزئي مضر براي كنه‌های مفيد تحت شرايط مزرعه
• نيمه عمر در خاك 5/5 - 5/0 روز
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  براي پستانداران 2500 میلی‌گرم بر کیلوگرم،LD50  براي پرندگان 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  براي ماهی‌ها  68 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  براي دافنی 100 میلی‌گرم بر لیتر
Spirodiclofen

کنسالت(هگزافلومرون)
حشره‌کش نفوذي و گوارشی از گروه بنزوئيل اوره(IGR)
فرمولاسيون:
کنسالت Consult          w/v %10           EC
تاریخ ثبت: پسته و مركبات : 17/7/74 به مدت 3 سال ، 26/11/77 تمديد 3 سال و تمديد ثبت لغايت 86 ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر:  از سنتز کيتين جلوگيري مي کند.
موارد مصرف در ايران:
پسيل در پسته  5/0 تا 7/0در هزار(1)، پروانه مينوز مركبات در خزانه درختان جوان [cc 25 كنسالت + cc 300 روغن در 100 ليتر آب]
موارد مصرف در سایر کشورها:
موریانه ها به صورت طعمه مسموم
راهنماي مصرف:
•در پسته : به مقدار 7/0 – 5/0 در هزار در مركبات : cc 25 كنسالت + cc 300 روغن در 100 ليتر در آب در دو نوبت سم‌پاشي به فاصله 10 روز استفاده می شود.
•روی حشرات نابالغ مانند لاروها وپوره های سنین اولیه بیشتر موثر است.
•روی حشرات بالغ اثری ندارد
•درصورت استفاده مداوم از آن به صورت طعمه مسموم  برای کنترل موریانه، بعد از 10-8 ماه کلنی موریانه ازبین می رود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5200-2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   براي ماهی‌ها500-100 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   براي دافنی 0001/0 میلی‌گرم بر لیتر

Hexaflumuronتياكلوپرايد(کاليپسو)
حشره‌كش تماسي و گوارشي با خواص سيستميك از گروه نيكوتينوئيد
فرمولاسيون:
کاليپسو Calypso               g/l    80           SC
تاریخ ثبت: 7/10/83 ثبت موقت به مدت 3 سال براي كنترل بميزيا در مزارع پنبه، 12/10/84 ثبت موقت به مدت سه سال براي كنترل سوسك برگ‌خوار سيب زميني، 28/9/84 ثبت موقت به مدت 3 سال براي كنترل كرم سيب، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال براي كنترل پسيل پسته
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سيستم عصاب مركزي  اثر مي گذارد.
موارد مصرف در ايران:
سفید بالک در مزارع پنبه [250 – 200 ميلي ليتر د رهكتار بسته به تراكم آفت]، سوسك برگ‌خوار در سيب زميني [150- 100 ميلي ليتر در هكتار]، كرم سيب [3/0 در هزار]، پسيل پسته [400 – 300 ميلي ليتر در هكتار با توجه به خطرات روي حشرات مفيد فقط در مبارزه با نسل اول به صورت كنترل حشره و درتناوب با ديگر حشره‌كش‌ها در شرايط خاص] 
موارد مصرف در ساير كشورها:
شته در باغ سيب
راهنماي مصرف:
•با مشاهده اولين علائم شته در يك برنامه سم‌پاشي قبل از شكوفه دهي مي‌توان بهترين نتيجه را گرفت.
•براي كاهش رشد مقاومت مي‌توان از حشره‌كش‌های جايگزين با نحوه اثر متفاوت در برنامه سم‌پاشي استفاده كرد.
•در درختان بزرگتر وبا پوشش‌های گياهي متراكم بايد حجم محلول سم‌پاشي را افزايش داد.
•حداكثر دفعات سم‌پاشي 2 نوبت در سال است.
•دوره كارنس براي سيب 14 روز، براي سبزيجات 3 روز مي‌باشد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران836 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  براي پرندگان 2716-49 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  براي ماهی‌ها 2/25 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  براي دافنی 1/85 میلی‌گرم بر لیتر
•براي  ماهي‌ها و ديگر موجودات آبزي خطرناك است نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها را  با اين حشره‌كش آلوده كرد.
•در زمان استفاده از دستگاه‌های سمپاش با كمك جريان هوا، تا محدوده 30 متري خطر آلودگي‌های زيست محيطي ارزيابي شود.
•براي حشرات مفيد و ديگر بندپايان خطر دارد.
Thiacloprid


تيامتوكسام(آكتارا)
حشره‌كش سيستميك،  با اثر تماسي و گوارشي سريع از گروه نیکوتینوئید 
فرمولاسيون:
1. كرویزر Cruiser                                 %35            FS             
2.  آكتارا Actara                                 % 25          WG
تاریخ ثبت: چغندر قند 2/9/83 (‌ثبت موقت به مدت 3 سال) تمديد لغايت 86، سيب زميني 11/8/83 (‌ثبت موقت به مدت 3 سال) تمديد لغايت 86، ذرت 23/3/85 (‌ثبت موقت به مدت 3 سال) (1) ؛ پسته 8/3/83 (ثبت موقت به مدت 3 سال) تمديد لغايت 86 (2)
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌كش عصبی با تاثیر روی گیرندهای نیکوتینی استیل کولین در  سیستم عصبی حشرات
موارد مصرف در ايران:
ناقلين بيماري ويروسي كرلي تاپ در چغندر قند ، سيب زميني ، ذرت [ضد عفوني بذر به ميزان 20 ميلي ليتر براي يك صد كيلو بذر سيب زميني – 1000 گرم براي يكصد كيلو بذر چغندر]؛ پسيل در پسته [ 300 گرم در هزار ليتر ( 3/0 در هزار ) فقط يك نوبت در سال]
راهنماي مصرف:
•آكتارا داراي اثرات سوء بر روي دشمنان طبيعي مي‌باشد. از سم‌پاشي درختان در مرحله گل دهي خودداري شود.
•كاربرد آن فقط يك نوبت در سال بطور منطقي و در تناوب با ساير سمومي كه اثرات جانبي كمتري را داشته و در زماني كه (‌مرحله مقاوم) كمترين تلفات را بر روي دشمنان طبيعي ايجاد نمايد صورت گيرد.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران1563 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  براي پرندگان 1552-576 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  براي ماهی‌ها 100 میلی‌گرم بر لیتر، EC50  براي دافنی 100 میلی‌گرم بر لیتر

Thiamethoxamکلروپریفوس (دورسبان)
حشره‌كش و كنه‌كش تماسي و گوارشي با خاصيت تدخيني از گروه فسفره آلي
فرمولاسيون:
1. دورسبان  Dursban             % 8/40                      EC
2.  امپاير Empire                    %20                        MG
3. نگزالوت Negzalot               % 6               (نوار) Band
4. گرانول                             % 5                           G
تاریخ ثبت: 19/7/55 ، 14/9/55 ، 20/12/75 تمديد ثبت 3 سال (2) ، 11/10/74 ثبت 3 سال (3) ، 28/7/76 تمديد تا 29/12/79 (4)
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: حشره‌کش عصبی با خاصيت تدخيني( مهار کننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ايران:
سپردار مركبات و ‌شپشك‌های درختان ميوه سردسيري 1 تا 5/1 در هزار(1) و مركبات  5/1 تا 2 در هزار(1) ؛ مينوز برگ سويا 2 تا 5/2 ليتر در هكتار (1) ، آگروتيس چغندرقند 20 تا 25 كيلوگرم (4)(1) ، فرمولاسیون (2) جهت مصارف خانگي، فرمولاسیون (3) نوار بيدكش، فرمولاسیون (3) در مسير حركت و محل اجتماع حشرات خانگي (فعلاً سوسك‌ها)
موارد مصرف  در ساير كشورها:
سوسك آمبرزيا (Ambrosia) در cutlog ؛ شته‌ها در درخت سيب، گلابي، تمشك، توت، توت فرنگي، انواع كلم‌ها، گندم بهاره و زمستانه، جو بهاره و زمستانه؛ سرخرطومي جوانه خوار سيب؛ آفات مكنده سيب، مگس لوبيا؛ سوسك سياه صورتي (Black pin beetle) نهال‌های جنگلي؛ مگس ريشه در كلم، گل كلم، سوسكهاي كپسيده (Capsids)؛ برگ‌خوارهاي Caterpillars در سيب، انواع كلم‌ها، گلابي،‌ به؛ كرم ميوه در سيب، گلابي، به؛ طوقه برها در انواع كلم‌ها، هويج، سيب زميني، پياز، شته‌ها در هسته دارها (Plum)؛ سوسك پوستخوار نارون ؛ مگس ميوه در چمن‌ها، گندم، جو؛ كنه قرمز در سيب، گلابي، هسته دارها، توت فرنگي؛ زنبورهاي (Sawfly) در سيب؛ مگس‌های سياريد (Sciarid) در گياهان زينتي؛ سرخرطومي توت فرنگي؛ آفات مكنده سيب و گلابي؛ تريپس در غلات گندم، جو، چاودار؛ پروانه تورتريكس Tortrix در سيب و گلابي، هسته دارها؛ سرخرطومي (Vine) در كاج، گياهان زينتي؛ پشه گندم (Wheat blossom midge) در گندم و جو زمستانه؛ سفيد بالك‌ها در انواع كلم‌ها، شب پره زمستانه در سيب، گلابي، هسته دارها؛ شته خوني (Woolly) در سيب و گلابي؛ مگس زرد در گندم و جو زمستانه
راهنماي مصرف:
•براي ضدعفوني كلم‌های نشايي ممكن است استفاده شود.
•فعاليت يا تأثير آن در خاك در دماي كمتر از 5 درجه و خاك‌هاي داراي مواد آلي كاهش مي‌يابد.
•در كنترل مگس های سياريد گياهان زينتي پيشنهاد مي گردد گلدآن‌هاي تيمار نشده نبايد با گلدآن‌هاي تيمار شده در يك جا نگهداري شود.
•درصورت بوجود آمدن آفات مكنده مقاوم به كلرپيروفوس كنترل آن رضايت بخش نخواهد بود.
•اگر درجه حرارت پايين باشد كارايي آن عليه مگس‌ها در گرامينه‌ها كاهش مي‌يابد.
•حداكثر دفعات سم‌پاشي و زمان سم‌پاشي در محصولات و آفات مختلف، متفاوت مي‌باشد. (به برچسب رجوع شود)
•حداكثر دز سم‌پاشي در محصول هويج نبايد از سه برابر (در خاك‌هاي معدني) و چهار برابر (در خاك‌های آلي) دز توصیه شده تجاوز كند.
•نبايد سيب زميني را در استرس‌های خشكي سم‌پاشي نمود، واريته‌های مختلف حساسيت‌های متفاوتي دارند.
•نبايد چغندرقند را تحت شرايط استرس و يا چهار روز بعد از سم‌پاشي با علف‌كش با اين حشره‌كش سم‌پاشي نمود.
•اين حشره‌كش  نبايد به محيط کشت‌های هيدروپونيك(Media) محصولات غذایی اضافه شود.
•علوفه‌های سم‌پاشي شده براي مدت 14 روز نبايد چرانده شوند.
•آخرين سم‌پاشي در محصولات خانواده كلم چهار روز بعد از انتقال نشاء مي‌باشد، اواخر تیر برای چغندرقند، براي محصولات مختلف متغير مي‌باشد (رجوع به برچسب)
•دوره كارنس 7 روز تا 6 هفته بسته به محصول متفاوت است.
•در زمان انتقال قلمه‌های ريشه دار گياهان زينتي، بسترهاي جديد كشت با حشره‌كش فوق تيمار شود (عليه سرخرطومي ريشه)
•ضدعفوني بسترهاي كاشت گلدآن‌ها قبل از كشت گياهان زينتي عليه مگس سياريدضروری است
احتیاط‌های لازم:
•در كاهو يك بار سم‌پاشي هنگامي كه بوته بطور كامل رشد كرده است براساس توصيه متخصصين ذيربط انجام مي گيرد.
•در سيب سم‌پاشي قبل از شكوفه دهي تا زمان گلدهي و بعد از ريزش گلبرگ‌ها توصيه مي‌شود.
•قبل از استفاده آن در گياهان زينتي و قلمه‌های تكثير در سطح وسيع بهتر است در سطح كوچكي تست شود.
ملاحظات زيست محيطی:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران2000-135 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50  براي پرندگان490-32میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  براي ماهی‌ها54-002/0 میلی‌گرم بر لیتر، LC50  براي دافنی 7/1 میکروگرم بر لیتر
•اشتعال زا
•خطرناك براي محيط زيست
•براي موجودات آبزي خيلي خطرناك است ممكن است در طولاني مدت براي موجودات آبزي اثر سوء داشته باشد.
•براي زنبور عسل خيلي خطرناك است، زماني كه محصولات يا علف‌هاي هرز گل مي دهند نبايد سم‌پاشي نمود.
•براي ماهي فوق‌العاده خطرناک است، نبايد آب‌هاي سطحي به اين حشره‌كش آلوده شود.
•چارپايان حداقل 14 روز بايد از چرای سطح سم‌پاشي شده دور نگه داشته شوند
Chlorpyrifos
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

پسيل معمولي پسته

مقدمه

پسيل معمولي پسته،  مهم‌ترین آفت پسته است كه باغداران به آن شيره خشك می‌گویند،  زيرا عسلك دفع شده از انتهاي بدن پوره‌های اين آفت در مقابل هوا خشك شده، تبديل به دانه‌های مدور شكري مانندي می‌شود كه روي برگ‍ها و زير درخت می‌ریزد. زمستان را به صورت حشره كامل می‌گذرانند و اوائل ارديبهشت ماه معمولاً تخم ‍ريزي می‌کند و نوزادهاي آن از شيره نباتي تغذيه می‌نماید تا تبديل به حشره بالغ گردند.

پسيل معمولي پسته آفت كليدي درختان پسته می‌باشد و با تغذيه از شيره گياهي درخت باعث افزايش درصد ناخنداني، پوكي و نيم مغز شدن دانه پسته و افزايش اونس محصول می‌شود.  در صورت كه جمعيت طغياني باشد باعث ريزش جوانه‌ها و ريزش برگ‌ها  كه گياه به شدت ضعيف می‌شود و محصول سال‌های آتي را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

 

پسيل پسته

 بیولوژی

اين آفت داراي 5 نسل در سال می‌باشد و حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغ‌ها ایجاد می‌کنند. پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آن‌ها تخم‌ریزی می‌نمایند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای و به شکل مختلف مانند نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگ‌ها گذاشته می‌شوند.

تخم‌ها معمولاً 5 تا 10 روز بعد تفریخ می‌شوند. پوره‌ها از اوایل اردیبهشت شروع به فعالیت و تغذیه می‌کنند. طول دوره پورگی معمولاً 20 روز بوده و حشرات کامل نسل اول از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه به تعداد زیاد در باغ ظاهر می‌شوند. ارقام مختلف پسته نسبت به آلودگی پسیل پسته حساسیت متفاوت دارند. 

به طور کلی هر چه برگ درختان نازک‌تر، لطیف‌تر، پهن‌تر و بزرگ‌تر باشد گرایش بیشتری برای جذب حشرات کامل پسیل و تخم‌ریزی ایجاد می‌کند. رقم اکبری نسبت به سایر ارقام حساس‌تر و رقم اوحدی مقاوم‌تر است. 

 

 

نمايش پسيل پسته روي برگ گياه

 

نمايش پسيل پسته روي برگ گياه

 

 

شدت تراكم پسيل روي گياه

 

 

 

 

پوره‌های نسل دوم از اوایل خرداد تا اواخر دهه دوم خرداد فعالیت و تغذیه می‌کنند. تحمل درختان در این زمان نسبت به سایر نسل‌ها در برابر خسارت پوره کمتر است. زیرا رشد رویشی درختان پایان یافته و میوه شروع به مغز رفتن کرده و جوانه‌ها ظاهراً شکل کامل یافته‌اند. در نتیجه خسارت آفت باعث پوکی و ریزش برگ و جوانه می‌شود.


 نحوه خسارت

پوره‌های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگ‌ها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند. مواد پروتئینی شیره گیاهی را جذب نموده و مواد قندی را به صورت شیره دفع می‌نمایند. این مواد قندی در مجاورت هوا خشک شده و به آن شکرک گویند. این مواد چسبنده باعث جذب گرد و خاک شده و شاخه و برگ‌های درختان را بدمنظره می‌نماید. 

از دست رفتن شیره گیاهی باعث ضعف عمومی درختان پسته و ریزش برگ‌ها، جوانه‌ها، دانه‌ای کوچک و افزایش درصد بوکسی و دهان بستگی میوه می‌شود. خسارت پوره‌های پسیل پسته روی درختان در دو زمان بیشتر از سایر مواقع سال است. یکی در خرداد ماه که باعث ریزش برگ‌ها، خوشه‌ها، جوانه‌ها و افزایش میزان بوکسی و دیگری در مردادماه که باعث افزایش مقدار دهان بستگی می‌گردد.

در صورتیکه جمعیت آفت پسیل حالت طغیانی پدیدا کند شدیداً تداخل نسل یافته و نمی‌توان تاریخ مشخص برای مراحل زندگی و نسل‌ها اعلام نمود. 

در شرایط معمولی در نیمه اول هر ماه مرحله پورگی و نیمه دوم هر ماه حشرات کامل در باغ‌ها وجود دارند. از نیمه دوم شهریور ماه به تدریج حشرات کامل زمستان گذران در میان جمعیت آفت ظاهر می‌شود. این حشرات در شکاف درختان، زیر پوستکها، لابه‌لای کلوخه‌ها، شکاف دیوارها و ساختمان‌های قدیمی اطراف باغ‌ها زمستان گذرانی می‌کنند. این آفت در سال 5 تا 6 نسل ایجاد می‌کند.

 

 

 عوامل تشدید کننده جمعیت آفت

1ـ اجرای نوبت اول سم‌پاشی یا سم‌پاشی در زمان گلدهی: این سم‌پاشی علیه آفاتی مانند پروانه چوب خوار پسته، پروانه میوه خوار، شپشکهای پسته، زنجره شیره تر و غیره انجام می‌شود. چنانچه در این سم‌پاشی از سمومی استفاده شود که روی آفت پسیل تأثیر نداشته باشند باعث افزایش مقاومت و رشد جمعیت پسیل می‌گردد.

2ـ چنانچه در نوبت اول از سمومی استفاده شود که باعث تحریک تخم‌ریزی پسیل و کوتاه‌تر شدن طول دوره یک نسل گردد (مانند سموم تیودیکارب، متاسیستوکس و فنتیون) پسیل طغیان خواهد کرد.

3ـ سم‌پاشی مکرر و اختلاط سموم با هم که باعث حذف کامل دشمنان طبیعی و افزایش جمعیت آفات پسته می‌شود.

4ـ اگر از سمومی علیه پسیل پسته استفاده شود که تأثیر کافی در میزان تلفات آفت نداشته باشد (مانند زولون) باعث افزایش جمعیت می‌شود.

5ـ چنانچه سم‌پاشی باغ در زمانی انجام شود که تمام مراحل زندگی آفت اعم از تخم، پوره و حشره کامل دیده می‌شود و همچنین شکرک زیادی در سطح برگ‌ها تولید شده باشد تأثیر سم کاهش پیدا می‌کند و بعد از مدتی جمعیت آفت افزایش پیدا می‌کند.

6ـ استفاده زیاد از کودهای شیمایی ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونیوم در ماه‌های گرم سال در سطوح کرتها و همچنین کود شیمیایی کلروپتاسیم شرایط را برای ازدیاد جمعیت فراهم می‌کند.

7ـ استفاده از کود مرغی به تنهایی و به مقدار زیاد نیز باعث افزایش جمعیت پسیل می‌گردد.

8ـ فقیر بودن خاک از نظر مواد غذایی و نامناسب بودن بافت خاک نیز از عوامل افزایش جمعیت است، خاک‌های شنی و خاک‌های رسی و سخت به دلیل عدم جذب و نگهداری رطوبت به اندازه کافی به علت طولانی بودن دوره آبیاری سریع‌تر به آفت آلوده می‌گردند.

9ـ ناهموار بودن سطوح کرتها که باعث می‌شود درختانی که در بلندی قرار دارند به خوبی آبیاری نشده و رطوبت کمتری در اختیار داشته باشند.

10ـ عدم استفاده از کودهای دامی و چاله زنی و شخم عمیق در باغ‌ها به مدت طولانی

11ـ کشت متراکم درختان و رعایت نکردن فواصل مناسب و عملیات هرس

12ـ وجود علف‌های هرز زیاد از خردادماه به بعد در باغ

 

روش‌های کنترلی پسیل پسته

الف‌ـ استفاده از کارت‌های چسبنده زرد رنگ

کارت‌های زرد رنگ مورد استفاده در باغ‌های پسته از جنس‌های مختلف و عمدتاً از جنس پلی اتیلن و پی وی سی است. اندازه کارت‌ها 20*10 سانتیمتر، به قطر 5/0 تا 1 میلی‌متر و به وزن حدود 15 گرم است. سطح کارت‌ها به وسیله چسب مخصوص که از مواد پولی بوتن‌ها همراه با واکس مخصوص و یا اس تی پی و یا مواد دیگری که حالت چسبندگی خود را 10 تا 15 روز حفظ نمایند آغشته می‌گردد. 

حشرات کامل پسیل به طرف رنگ زرد جلب و به تعداد زیاد به سطح کارت‌ها می‌چسبند. شکار انبوه حشرات باید قبل از تخم‌ریزی در سطح برگ‌ها انجام شود تا از تولید نسل بعدی آفت جلوگیری به عمل آید. در هر هکتار 100 تا 400 عدد کارت به کار می‌رود. محل نصب کارت در سمت بیرونی تاج و به ارتفاع نصف تاج در جهت‌های مختلف است. 

 

كارت زرد

 

دو نوبت کارت گذاری در سال کافی به نظر می‌رسد. یکی در دهه دوم فروردین ماه که این نوبت آفت زنجره پسته را نیز کنترل می‌کند و دیگری در نیمه دوم تیرماه می‌باشد. پس از پایان دوره کارت گذاری باید کارت‌ها را از روی درختان جمع‌آوری و سطح آن‌ها را در صورت استفاده از چسب مخصوص توسط آب گرم همراه با مقدار کمی الکل اتیلیک و در صورت استفاده از اس تی پی با دستمال آغشته به چند قطره نفت تمیز کرد.

ب‌ـ دشمنان طبیعی

دارای دشمنان طبیعی گوناگونی است که زنبور پارازیتوئید Psyllaephagus pistaciae از خانواده ‌Encyrtidae همزمان با ظهور پوره‌های نسل اول در باغ‌ها ظاهر و به پوره‌های پسیل به خصوص در سنین 4 و 5 حمله نموده و آن‌ها را مومیایی می‌کند.

 

 

دشمنان طبیعی

ج‌ـ عملیات زراعی

1ـ شخم زمستانه و پاشکنی درختان

2ـ کوددهی و چاله زنی

3ـ اصلاح بافت خاک

4ـ آبیاری مناسب

5ـ تغذیه مناسب

6ـ رعایت فاصله کشت و تراکم

7ـ هرس و خشک بری

8ـ مبارزه با علف‌های هرز

9ـ کاشت رقم مناسب

10ـ استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار

 

 

دـ کنترل شیمیایی

 امروزه به دلیل بالا رفتن حساسیت‌ها نسبت به سموم خطرناک و باقی‌مانده سموم در محصول , گروهی از سموم رایج در سال‌های اخیر ممنوع اعلام شده و از دسترس مصرف کنندگان خارج شده‌اند. در عوض یکسری سموم جایگزین برای سموم ممنوع شده در نظر گرفته شده است که در زیر سموم رایج جهت کنترل پسیل پسته بیان شده است :

1. آمیتراز(میتاک) EC20% و 1.5- 1 در هزار   =  ممنوع شده

2. ایمیداکلوپراید(کونفیدور) SC35% و 4/. در هزار

3. فلوفنوکسورون(کاسکید) DC5% و 5/. در هزار

4. هگزافلومورون(کنسالت) EC10% و 7/.- 5/. در هزار

5. دارتون EC21.7% و 1.5 در هزار

6. اندوسولفان EC35% و 1.5 در هزار  = ممنوع شده

7. استامی پراید(موسپیلان) SP 20% و 250 سی سی در هزار

 توصیه شخصی من این است که هگزافلومورون(کنسالت) [اصل آلمانی] و کلرپیریفوس(دورسبان) هر کدام به نسبت 0.5 در هزار با یکدیگر مخلوط شوند و مورد استفاده قرار گیرد.. ولی لازم به ذکر است چند روز قبل از مصرف به صورت آزمایشی در سطح کم مصرف شود. 

منبع :پسته خندان

 

 مبارزه شيميايي، توصيه موسسه تحقيقات پسته

توجه به ارقام پسته براي انجام مبارزه شيميايي داراي اهميت می‌باشد. ارقام اکبري، کله قوچي و احمد آقایی نسبت به رقم فندقي داراي حساسيت بيشتري می‌باشند (آستانه خسارت اقتصادي اين آفت در رقم فندقي، ۱۵ پوره روي هر برگچه می‌باشد.

در صورت استفاده از سم ميتاک (آميتراز) جهت مبارزه در شرايط فعلي، دز اين سم نبايد از مقدار توصيه شده 1.5(يك و نيم) در هزار کمتر شود.

از آنجايي که مصرف مداوم و پي در پي يک سم می‌تواند مقاومت آفت را نسبت به آن سم خاص افزايش دهد و به دنبال آن باعث کاهش تأثیر سم روي آفت مورد نظر شود، بنابراين ضرورت دارد از سموم مختلف به تناوب استفاده گردد.

 

 سموم توصيه شده براي مبارزه با آفت پسيل شامل


ميتاک (آميتراز)،

 موسپيلان (استامي پرايد)، در اوایل بروز پسیل در اواسط و اواخر فصل بهار به ميزان نيم در هزار

دارتون (فوزالون+ تفلوبنزورون)،

 کونفيدور (ايميداکلوپرايد)، میزان یا دوز مصرف نیم در هزار

 انويدور، دوز توصیه شده انویدور 300 تا 400 سی سی در 1000 لیتر آب است.

 کنسالت (هگزافلومرون)، دوز مصرف هگزافلومورون نیم لیتر در 1000 لیتر آب توصیه می‌شود.

 کاليپسو(تياکلوپرايد)

آکتارا (تيامتوکسام)

کلروپریفوس یا دورسبان برای کنترل پسیل 1/5 در هزار توصیه شده است

می‌باشد.

- زمان سم‌پاشی عليه آفت پسيل (شيره خشک) با سموم مختلف به استثناي سم کنسالت، به گونهاي تنظيم شود که حداکثر جمعيت آفت روي برگ به صورت پوره بوده و از سم‌پاشی روي حشرات کامل و تخم خودداري نماييد.

۶- با توجه به اينکه اختلاط بعضي از کودها با حشره‌کش‌ها باعث سوختگي برگ‌ها می‌شود، بنابراين از اختلاط ترکيبات مس با حشره‌کش‌ها خودداري نموده و ترکيبات کلسيم با احتياط بيشتري استفاده شود.

مجدداً يادآوري می‌گردد که از سم‌پاشی در هواي گرم جداً خودداري شود زيرا يکي از دلايل کاهش تأثیر سم، سم‌پاشی در هواي گرم می‌باشد.

 

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

سن‌های زيان آور پسته Pistachio Bugs :

   از ديگر آفات مهم پسته ميتوان به سن‍ها اشاره نمود كه شامل : سن سبز با لكه سفيد، سن سبز يك دست، سن قهوه‍اي و سن قرمز می‌باشند. زمستان گذرانی به صورت حشره كامل و در زير بوته‌های گياهان مختلف و يا گاهي در پناه‍گاه‍هاي درختان در ارتفاعات  می‌باشد . اين حشرات در اواسط فروردين ماه از مكان‍هاي زمستان‍گذران خارج شده و بر روي ميزبان‍هاي تازه روئيده به ويژه اسپند تغذيه و تخم‍ريزي می‌نمایند.

    در صورت نا‍مساعد شدن شرايط طبيعي،خشك‍ شدن و از بين رفتن ميزبان هاي وحشي و بالا رفتن جمعيت، سن‍ها به سمت باغ‍هاي پسته هجوم می‌آورند و ابتدا از علف‍هاي هرز اطراف و داخل باغ‍هاي پسته سپس از میوه‌های پسته تغذيه می‌نمایند.

 

خسارت سن هاي زيان آور :

   تغذيه سن ها از مرحله تشكيل ميوه تا سخت شده پوست استخواني سبب سياه شدن تمام ميوه در ابتداي فصل می‌گردد و میوه‌های خسارت ديده بر روي درختان، خشكيده و ريزش می‌یابند. ابتداي فصل ، اثر تغذيه سن‍ها در روي پوست سبز ميوه شيره گياهي به صور قطرات شفافي خارج شده و محل تغذيه كاملاً مشخص می‌باشد و همچنين در وسط داخلي ميوه‍ها شبكه‍هاي تور مانند سفيد رنگي مشاهده  می‌شود.


   از مرحله سخت شدن پوست استخواني تا مغز بندی میوه‌ها ديگر علائم تغذيه  و لکه‌های قهوه‌ای در روي پوست سبز رويي مشاهده نمی‌شود و محل تغذيه سن‌ها در سطح داخلي پوست استخواني به صورت نقاط سياه رنگ ديده می‌شود. تغذيه سن‍ها در اين مرحله از جنين در حال رشد سبب پوكي و اسفنجي شدن جنين و از مغز ميوه‍ها سبب ايجاد لکه‌های نكروز فرو رفته قهوه‌ای رنگ بر روي مغز میوه‌ها می‌گردد. در اين مرحله سن‍ها قادر به انتقال قارچNematospora coryli   نيز بوده و بيماري ما سوی پسته (سفيد و لغزنده شدن اطراف مغز میوه‌ها) را باعث می‌شود

   سن‌هاي‌ زيان‌ آور پسته‌ كه‌ تاكنون‌ در مناطق‌ پسته‌ كاري‌ كشور شناسايي‌ شده‌اند، به طور عمده متعلق‌ به خانواده‌هاي ‌Pentatomidae (سن‌هاي‌ بدبو) وLygeidae  (سن‌هاي‌ بذر خوار) می‌باشند . اين حشرات قادرند از مرحله تشکيل تا رسيدن کامل ميوه با تغذيه از ميوه پسته, ايجاد خسارت نمايند. تغذيه سن‌ها از میوه‌های تازه تشكيل شده و نابالغ در اوايل فصل سبب سياه شدن و اضمحلال تمامي ميوه شده و از محل تغذيه و فرو رفتن خرطوم سن‌ها شيره گياهي به صورت قطرات شفافي خارج می‌گردد (شكل 1). در سطح داخلي میوه‌های خسارت ديده شبكه توري مانند سفيد رنگ مشاهده می‌گردد (شكل 2). میوه‌های خسارت ديده در مدت كوتاهي سياه شده و در نهايت بر روی درختان خشكيده و ريزش می‌نمایند. خسارت ايجاد شده در مرحله سخت شدن پوست استخوانی و مغز بندی ميوه به صورت لکه‌های نکروز, فرورفته و قهوه‌ای رنگ در روی مغز ميوه مشاهده می‌شود. همچنين سن‌ها در اين مرحله قادر به انتقال قارچ Nematospora coryli و ايجاد بيماري استيگماتو ميكوزيس Stigmatomaycosis نيز می‌باشند. اين بيماري در ايران بنام (ما سوی پسته شناخته شده است

 

 

شكل 1: خروج شيره گياهي از محل فرورفتن خرطوم

 

 

شكل 2: تشكيل شبكه توري مانند سفيد رنگ

 

شكل 3: نكروزه شدن مغز پسته

 

 

 

شكل 4: بيماري  ما سوی پسته

 


سن‌های پنتاتوميد پسته ((Stink Bugs:

1- سن‌های سبز با لكه سفيد در انتهاي سپرچه Brachynema spp:

اين جنس داراي دو گونه به نام‌های.B. signatum وB. germari  در مناطق پسته كاري ايران می‌باشد (شكل 5). حشرات كامل به رنگ سبز با لكه سفيد در انتهاي سپرچه و داراي 3 تا 5 نسل در سال می‌باشند. زمستان گذراني به صورت حشرات كامل در حال دیروز به رنگ قهوه‌ای تا قهوه‌ای کم‌رنگ در مناطق كوهستاني و زير انواع بوته‌های وحشي نظير درمنه، قيچ سپري می‌گردد. اين حشرات در اواسط فروردين از مکان‌های زمستان گذران خارج شده و بر روي ميز بان هاي تازه روئيده به ويژه بوته‌های اسپند تغذيه و سپس به صورت دسته اي تخم ريزي می‌نمایند. در صورت نامساعد شدن شرايط طبيعي (حدوداً از اواخر خرداد)، و خشك شدن و خشبي شدن میزبان‌های وحشي و بالا رفتن جمعيت، سن‌ها به سمت باغ‌های پسته هجوم می‌آورند. اين حشرات از اواخر شهريور همزمان با رسيدن كامل ميوه پسته و برداشت محصول به تدریج به سمت مناطق زمستان گذران در مناطق كوهستاني مهاجرت می‌نماید.

 2- سن يكدست سبز پسته Acrosternum spp..:

   از این جنس دو گونه به نام‌های Acrosternum millierei و. A. heegeri در باغ‌های پسته فعاليت می‌نمایند. حشرات كامل به رنگ سبز و داراي 3 تا 5 نسل در سال می‌باشند. زمستان گذراني به صورت حشرات كامل در حال دياپوز به رنگ قرمز آجري يا مسي رنگ در زير پوستك تنه درختاني نظير گز، سنجد، پده و غيره در اطراف باغ‌های پسته سپري می‌گردد. اين حشرات در اواسط فروردين از مکان‌های زمستان گذران خارج شده و بر روي میزبان‌های تازه روئيده به ويژه بوته‌های اسپند در داخل و اطراف باغ‌های پسته تغذيه و سپس به صورت دسته اي تخم ريزي می‌نمایند. اين سن‌ها داراي 3 تا 5 نسل در سال می‌باشند.

3-  ساير سن‌های پنتاتوميد پسته:

سن قهوه‌ای پسته يا سن بادام كوهي Apodiphos amygdale و سن هايCarpocoris fuscispinus, Carpocoris lunulatus, Carpocoris purpureipennis,  Dolycoris baccarum. از ديگر سن‌های پنتاتوميد هستند كه در باغ‌های پسته با جمعيت كم فعاليت می‌نمایند.

4- سن قرمز پسته Lygeaus panderus:

   سن قرمز پسته از خانواده Lygeaidae يكي ديگر از سن‌های خسارت زا و مهم در باغ‌های پسته می‌باشد. حشرات كامل به رنگ قرمز و داراي نوارهاي سياه در بين نواحي قرمز بوده و داراي 3 تا 5 نسل در سال می‌باشد. زمستان گذراني به صورت حشرات كامل در حال دياپوز در پناهگاه‌های مختلف نظير زير پوستك تنه درختان گز، سنجد، پده، انگور و غيره در اطراف باغ‌های پسته سپري می‌گردد. حشرات كامل در اوايل ارديبهشت به سمت باغ‌های پسته هجوم آورده و تا سخت شدن پوست استخواني قادر به تغذيه از ميوه پسته می‌باشند.گونه Lygeaus equestrisi از اين خانواده با اندازه کوچک‌تر نسبت به سن قرمز L. panderus نيز با جمعیت نسبتاً كم در باغ‌های پسته مشاهده می‌شود.

 

 

 

شكل5- سن سبز با لكه سفيد در انتهاي سپرچه  Lygeaus panderus

 

 

شكل6- سن يكدست سبز  Acrosternum spp  

 

 

شكل7- سن قرمز پسته  Brachynema spp 

 

ج- مبارزه و توصیه‌ها:

 

1- حمايت از دشمنان طبيعي، به ويژه زنبورهاي پارازيتوئيد تخم سن‌های پسته Trisolcus sp..& Psix sp.با كاهش تعداد دفعات سم‌پاشی و عدم سم‌پاشی‌های بي رويه در باغ‌های پسته.

 2- اجتناب از كندن و از بين بردن میزبان‌های وحشي اين حشرات در مناطق كوهستاني و دشت‌های اطراف باغ‌های پسته .

 3- اجتناب از كندن و از بين بردن علف‌های هرز ميزبان در داخل و اطراف باغ‌های پسته در زماني كه سن‌ها به سمت باغ‌های پسته هجوم آورده‌اند

 

- مبارزه شيميائي:

   استفاده از سموم شيميايي به تراكم جمعيت آفت و مرحله رشدي گياه و ميوه پسته بستگي دارد . بطوريكه در مرحله قبل از سخت شدن پوست استخواني به دلیل حساسيت بالاي ميوه پسته و تغذيه هر سن از چندين ميوه (به علت عدم تشكيل مغز و رشد بسيار كم جنين) براي رفع نيازهاي تغذیه‌ای، در اين مرحله خسارت سن‌ها شدید تر می‌باشد و با سخت شدن پوست استخواني و شروع مرحله رشد جنینی و تشكيل مغز ميزان خسارت سن‌ها كاهش می‌یابد.

 

در صورت لزوم براي مبارزه با سن‌های پسته می‌توان از حشره كشهاي

 آندوسولفان (تيودان) به نسبت 2.5  تا 3 در هزار ،

 فنيتروتيون ( سوميتيون) 1.5  تا 2 در هزار

 فنتيون (لبايسيد) 1 تا 1.5 در هزار

استفاده نمود.

 

 با تشكر از سايت موسسه تحقيقات پسته

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

زنجره پسته  Idiocerus stali :

نام محلي : شيره تر

 

   در مناطق پسته ‍خيز به اين آفت شيره ‍تر گفته می‌شود. زنجره پسته در سال فقط يك نسل دارد و زمستان را به صورت حشره كامل در زير پوست و شكاف تنه درختان پسته و يا ساير درختان مانند بادام، زردآلو و در شكاف ديوارهاي قديمي نزدیک باغات پسته می‌گذراند. در شرايط آب و هوايي گرم‌تر در اواسط اسفندماه و در شرايط آب و هوايي سردتر در اوايل فروردين ماه شروع به فعاليت می‌کند.

 

شكل 151- نمايي از حشره كامل زنجره

 

خسارت آفت :

   از محل نیش‌زدگی حشرات به پريكاپ میوه‌های جوان  شيره نباتي خارج شده و توأم با فضولات و ترشحات پوره‌ها روي برگ‍ها و خوشه‌ها می‌ریزد. اين ترشحات علاوه بر آن که باعث سوختگي برگ‍ها و خوشه‍ها  می‌شوند محيط مناسي را نيز براي نشو و نماي قارچ‍هاي ساپروفيت ايجاد می‌کنند و اغلب درخت‍هاي آلوده، مبتلا به بيماري دوده يا فوماژين می‌شوند. نتيجه اينكه به تدريج میوه‌ها خشك و چرو‍كيده مي‌گردند. گـــاهي هم خسارت به اندازه‌ای است كه هيچ ميوه ســـالمي روي درخت باقي نمی‌ماند.

 

شكل 152- نحوه خسارت زنجره

 

 

شكل 152- نحوه خسارت زنجره

 

 

مبارزه :

   مبارزه شيميائي را بايد از زمان ظهور جوانه‌ها قبل از تخم ريزي آفت شروع كرده و به محض آغاز گل دادن درختان خاتمه داد. در صورتی که مبارزه عليه حشرات قبل از گلدهي صورت نگيرد، بايد صبر نمود تا پوره‌ها ظاهر شوند و سپس اقدام به مبارزه شيميائي نمود. براي مبارزه می‌توان از سموم فسفره و يا ديمتوآت‍ها استفاده نمود.

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

پروانه چوب خوار پسته Kermania pistaciella :

   اين آفت ساليانه يك نسل دارد و زمستان را به صورت لاروهاي كامل در داخل چوب سر شاخه‌های پسته به سر می‌برد و در اواخر زمستان لاروهاي مذكور روي شاخه‌های آلوده یک ساله يا دو ساله سوراخ كوچكي ايجاد كرده و از شاخه‌ها خارج و در روي سر شاخه‌ها و نزديك جوانه‌ها مستقر می‌شوند.

 

 

پروانه چوب خوار پسته

 

خسارت :

   اين آفت فقط به پسته حمله كرده و طرز خسارت آن به دو طریق است :

   بعضي لاروهاي پروانه از مغز محور خوشه تغذيه نموده و باعث مرگ حدود 5 تا 8 درصد میوه‌های خوشه می‌گردند. گاهي نيز تمام خوشه را در جواني خشكانيده و باعث ريزش آن می‌شود.

   عده‌ای ديگر از لاروها وارد شاخه شده و از مغز چوب تغذيه می‌نمایند و بدين وسيله دالان‍هاي را در داخل چوب به وجود می‌آورند. شاخه‌های مبتلا به آفت رشدشان كم و در نتيجه از مقدار كل محصول سال بعد كاسته می‌شود.

اين افت جز آفات درجه اول پسته كشور محسوب می‌شوند و داراي يك نسل در سال مي باشد.  خسارت اين آفت با تغذيه از محور خوشه باعث خشكيدن میوه‌های انتهاي خوشه می‌گردند و همچنين با تغذيه از مغز سر شاخه‌ها باعث ضعف و خشكيدن آنها می‌شود.


 

 

 

خسارت پروانه چوب خوار روي ساقه

 

خسارت پروانه چوب خوار روي ساقه

 

 

مبارزه :

   چون لاروهاي اين آفت، چوب خوار بوده و مبارزه شيميائي نمی‌تواند عليه آن به خوبي موثر واقع شود، به نظر می‌رسد كه انجام مبارزه بيولوژيك راه مناسبي در از بين بردن  اين آفت باشد. در صورت ضرورت سم‌پاشی عليه آفت چوب خوار پسته در اوايل بهار و پس از ريزش بيش از 50% از گلبرگ‍ها با استفاده از سموم مناسب اقدام می‌گردد .

 


 
+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

پروانه برگ‍خوار پسته (رائو پسته)   Ocneria terebinthina  :

   پروانه برگ‍خوار پسته يا پروانه برگ‍خوار سفيد كه به نام رائو نيز گفته می‌شود، يكي از آفات مهم باغ‍هاي پسته در ايران محسوب می‌شود. اين آفت زمستان را به صورت شفيره و در پناه‍گاه‍هاي مختلف به سر مي ‍برد.

 

خسارت :

   شيوه خسارت آفت بدين نحو است كه لاروهاي پروانه پس از خروج از تخم، بلافاصله از پارانشيم برگ و اپيدرم فوقاني تغذيه نموده و لاروهاي سنين بعد قسمت اعظم پهنگ برگ‍ها را می‌خورند و فقط رگبرگ‍هاي اصلي باقي را باقي می‌گذارند.

شكل 158- نحوه خسارت پروانه ‍برگ‍خوار پسته.

 

مبارزه :

   زمان مبارزه هنگامي است كه روي برگ‍هاي درختان حداقل يك لارو ديده می‌شود. جهت مبارزه با اين آفت بدليل سهولت دسترسي  به لاروهاي آن مي توان از سموم فسفره نفوذي يا سموم فسفره ديگر استفاده نمود.

 

 اين حشره علاوه بر پسته اهلي از روي بنه و جنگل‌های مخلوط پسته و بادام نيز ديده شده است. حشرات كامل پروانه‌ای با بال سفيد صدفي يكدست است. روي بال‌های جلوئي لکه‌های سياه رنگي كه موازي با حاشيه خارجي بال است ديده می‌شود. شاخک‌ها قهوه‌ای رنگ و پروش دو طرفه می‌باشند. در انتهاي شكم يك دسته موي سفيد مايل به زرد ديده می‌شود. عرض بدن بابالهاي باز در حدود 35 ميلي متر و طول آن 10 تا 11 ميلي متر است. لاروهاي بالغ به طول 22 تا 24 ميلي متر و سر زرد مايل به نارنجي رنگي دارند كه پوشيده از لکه‌های تيره رنگ می‌باشد. رنگ عمومي بدن لاروها زرد روشن است. شفيره به رنگ قهوه‌ای تيره و در داخل پيله قرار گرفته است. اين حشره 3 تا 4 نسل در سال دارد. زمستان گذراني به صورت لارو كامل و يا لارو 2 و 3 سپري می‌گردد. پروانه‌های كامل در اوايل ارديبهشت ماه ظاهر می‌شوند. ماده‌ها تخم‌های خود را به صورت دسته جمعي و بين 50 تا 250 عدد در روي سطح تحتاني برگ‌ها قرار می‌دهند. 7 تا 10 بعد تخم‌ها تفريخ شده و لاروها سن اول خارج می‌شوند. طول دوره شفيرگي 7 تا 10 روز می‌باشد.

 نحوه خسارت: خسارت اصلي آفت مربوط به سنين 2 تا 4 لاروي است. لاروهاي پس از تفريخ و خروج از تخم، بلافاصله از پارانشيم برگ و اپيدرم فوقاني تغذيه نموده و برگ‌ها را به صورت تور مانند در می‌آورند (شكل). لاروهاي سنين بعد قسمت اعظم پهنك برگ و اپيدرم را می‌خورند و فقط رگبرگ‌های اصلي را باقي می‌گذارند (شكل 18 , 19 ).

 

 

شكل 18- نحوه خسارت لارو سن اول


 

شكل 19- نحوه خسارت لاروهاي سنين 2 تا 4

مبارزه شيميائي: حشره کش‌های فسفره نظير زولون (فوزالون) و دارتون به نسبت 2 تا 2.5 در هزار بر روي مرحله لاروی حشره موثر می‌باشند.

مبارزه غير شيميائي: باغهائي كه دچار ضعف تغذیه‌ای و كم آبي شديد شده باشند به شدت مورد حمله آفت قرار می‌گیرند، بنابر اين آبياري به موقع و منظم و تغذيه مناسب درختان سبب كاهش حمله آفت به باغ‌های پسته می‌گردد.

 

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

پروانه پوست خوار پسته (كراش)Arimania komaroffi :

   پروانه پوست خوار يا كرم پوست خوار پسته را در اصطلاح محلي (كراش) می‌نامند. ميزبان اين آفت اختصاصاً پسته است. زمستان گذرانی آن به صورت شفيره در روي پوسته‌های خشكيده و برگ درختان پسته و در لاي کلوخه هاي زير درختان می‌باشد.

خسارت :

   لارو اين آفت در نسل اول دانه‍هاي ريز پسته در ماه‍هاي ارديبهشت و خرداد تغذيه می‌کند و خسارتي شبيه به خسارت پروانه ميوه ‍خوار پسته ايجاد می‌نماید. لارو نسل بعدي از پوست سبز رویی ميوه تغذيه می‌کنند و در نتيجه دانه بدون پوست و بدون مغز باقي مانده  خشك شده و می‌ریزد. در نسل آخر كه مصادف با رسيدن میوه‌ها می‌باشد، لاروهاي آفت از پوست نرم پسته تغذيه  می‌کنند و موجب بجاي گذاشتن لکه‌های تيره در روي پوست  استخواني دانه پسته شده كه از بازار پسندي و مرغوبيت پسته كاسته می‌شود.

 

 

شكل 159- نحوه خسارت پروانه پوست خوار

 


 

اين آفت يكي از آفاتي است كه در چند سال اخير در باغ‌های پسته استان كرمان طغيان نموده و ایجاد خسارت كرده است. اين حشره در استان‌های كرمان، فارس، خراسان، اصفهان، يزد و سيستان و بلوچستان انتشار داشته و ميزبان آن اختصاصاً  پسته می‌باشد. اين حشره داراي 2 نسل در سال می‌باشد. لاروهاي نسل اول آفت از پارانشيم برگ و میوه‌های تازه تشكيل شده پسته در ماه‌های ارديبهشت و خرداد تغذيه نموده و خسارتي شبيه پروانه ميوه خوار پسته  Recurvaria pistaciicolaايجاد می‌نمایند. لاروهاي نسل دوم آفت عمدتاً از پوست سبز رویی ميوه پسته تغذيه نموده و در نتيجه میوه‌ها بدون پوست شده و مغز آن‌ها كامل نشده و در نهايت اين میوه‌ها خشكيده و ريزش می‌یابند(شكل ). لاروهای سنين مختلف در محل تغذيه تارهاي نازكي تنيده و سبب چسبانيدن میوه‌ها به همدیگر می‌شوند(شكل )، اين تارها لاروهاي حشره را در برابر عوامل خارجي مصون نموده و از رسيدن سموم به لاروها نيز می‌تواند جلوگيري نمايند. طول دوره فعاليت لاروهاي سنين مختلف هر دو نسل در روي درختان پسته در حدود 6 ماه به طول مي انجامد و تغذيه لاروها تا رسيدن محصول و چيدن آن ادامه دارد. زمستان گذراني اين حشره به صورت شفيره در لابلاي برگ‌های ريخته شده در پاي درختان ، لاي پوستك هاي خشكيده تنه و يا در زير كلوخه هاي زير درختان سپري می‌گردد. پروانه‌های نر و ماده در ارديبهشت ماه از شفیره‌ها خارج شده و جفت‌گیری و سپس تخم‌گذاری می‌نمایند. تخمگذاري به صورت دسته‌ای و بر روي برگ و ميوه پسته صورت می‌گیرد.

 

 

نحوه خسارت نسل دوم پوست خوار پسته

نحوه خسارت نسل دوم پوست خوار پسته


مبارزه :

   براي مبارزه زمانی که لاروها هنوز جوان هستند و تار زيادي به دور خود تنيده ‍اند، سم‌پاشی نتيجه قطعي داده است.


مبارزه شيميايي:

دیازینون  1.5 (يك و نيم ) لیتر در هزار لیتر آب 

دارتون 2.5 (دو و نيم ) لیتر در هزار لیتر آب

زولون  2.5 (دو و نيم )  لیتر در هزار لیتر آب

در صورت وجود تار زیاد در خوشه، کاربرد مایع ظرف‌شویی (ریکا) به میزان   1.5-2.5  (يك و نيم تا دو و نيم )  لیتر یا صابون سم‌پاشی به میزان 1-0.5 (نيم تا يك) لیتر در هزار لیتر آب به همراه سم توصیه می‌شود.

در صورت همزمان بودن این آفت با پسیل (شیره خشک)، کاربرد سم دارتون به میزان   2.5 (دو و نيم )  لیتر به همراه  1.5-2.5  (يك و نيم تا دو و نيم ) لیتر مایع ظرف‌شویی در هزار لیتر آب در اولویت می‌باشد.

به لحاظ فعالیت آفت کراش در خوشه پسته، ضرورت دارد خوشه‌های آلوده به طور کامل به محلول سمی آغشته گردند.

توجه: سم‌پاشی در هواي خنک و آرام و با اطمینان از شرایط جوي مناسب انجام پذیرد.

 

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

پسيل معمولي پسته )شيره خشك(و را ههاي كنترل آنعلي جعفري ندوشنعضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدحسنعلي احمديانكارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدحوزه ترویج و نظام بهره برداري یزد1387مشخصات نشريه:پسيل معمولي پسته و راه هاي كنترل آنعلي جعفري ندوشنعضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدحسنعلي احمديانكارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزدناظر: سيد محمد رضوي بافقيويراستار: مرضيه آنتيكصفح هآرايي: دفتر طراحي يزد 110ناشر: حوزه ترويج و نظام بهر هبرداري يزدنوبت چاپ: چاپ اولسال نشر: 1387شمارگان: 2000 جلدشماره اسناد و مدارك علمي: 96 /ي/ 87نشريه شماره: 117نشاني: يزد- بلوار دانشجو- سازمان جهاد كشاورزيمديريت ترويج و نظام بهره برداري3پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنمخاطبان نشريه:توليد كنندگان پستهكارشناسان باغبانيدانشجويان رشته هاي گياهپزشكي و باغباني٭ ٭ ٭هدف از انتشار نشريه:پسيل معمولي پسته ك ه باغداران آ ن را ب ه عنوانشير ه خشك مي شناسند از مه مترين آفات پسته م يباشدو در تمام نقاط پست هكار ي ايرا ن و جهان وجود دارد.مطالعه اين نشريه، خوانندگان را با نحوه خسارت،شكل شناسي آفت، بيولوژي، و بالاخره نحوه كنترل آنآشنا م يكند.4پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنفهرست مطالبعنوان صفحه5پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنمقدمه:و ازگونه Pistaciae و جنس Anacardiacae پست ه گياه ي نيم ه گرمسير ي از خانوادهيك ي از مه مترين محصولا ت باغ ي كشور م يباشد Pistacia veraآفات باغ هاي پسته در ايران به سه گروه تقسيم م يشوند.گروه اول شامل آفات كليدي مانندپسيل معمولي، پروانه چوبخوار و س نهاي زيا نآور پسته مي باشند كه در تمام پست هكاري هايكشور حضور فعال دارند و معمولا خسارت اقتصادي به درخت پسته وارد مي كنند. گروه دومحشرات و كن ههاي پسته م يباشند كه در برخي مناطق پست هكاري كشور از اهميت اقتصاديبرخوردارند و به عنوان آفت مطرح م يباشند. گروه سوم آ ن دسته ازآفاتي هستند كه به درختانپسته حمله م يكنند ولي در حالت عادي خسارت آن ها اقتصادي نيست. پسيل معمولي پستهك ه باغداران آن را ب ه عنوا ن شير ه خشك مي شناسند از مه مترين آفات پسته م يباشد و در تمامنقاط پست هكار ي ايرا ن و جهان وجود دارد.6پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنخسارت:خسارت مربوط به مرحله پورگي آفت م يباشد پوره هاي اين آف ت با مكيدن شيرة گياهيموجب ضع ف عموم ي درخت و كاهش كم ي و كيفي محصول م يشوند. همچنين عسلك رويبرگ ها سبب جذب گرد و خاك شده، باعث اختلال در فتوسنتز و ساير اعمال حياتي درختم يشود.پوره هاي پسيل معمولي پسته روي برگ در حال تغذيه از شيره گياهيترشح شكرك توسط پوره هاي پسيل معمولي روي برگ پسته7پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنشكل شناسي:1 ميلي متر مي باشد. /5-1/ پسيل معمولي پسته حشره كوچكي با چهار بال به طول 8رنگ عمومي بدن در حشرات بالغ زرد روشن است . روي سر و سينه لكه هاي كشيده اي باهمين رنگ يا كمي تيره تر وجود دارد. معمولاً شكم به رنگ عمومي بدن و اغلب دارايلكه هاي قهوه اي رنگ كشيده اي است كه درمفاصل بدن به شكل دوايري ديده مي شود.بال ها زرد رنگ و لكه هاي قهوه اي رنگ در فواصل منظم روي آن ها وجود دارد. عرضسر به اندازه سينه ، شاخك ها 10 بندي ، اولين مفصل آن خيلي كوتاه و عرض آن برابرطولش است . دومين مفصل كم ي بزرگتر از اول ي و به وضو ح عرض آن از مفص ل اولي كمتراست . مفصل سو م خيل ي بلند و طول آن حداق ل دو برابر طول مفص ل چهارم مي باشد. پنج مفصلبعدي تقريبا با يكديگر مساويند ، طول مفاص ل نه م و ده م تقريبا با هم مساو ي و به وضو ح ازمفاصل قبل ي كوچكترند وداراي 2 خار نسبتا بزرگي هستند.پور ههاي سن 1 و 2 زرد رن گ هستند و در پور ههاي سن 2 جوان ههاي با ل پديدار م يشود.)Agonoscena pistaciae ( فرم هاي فصلي پسيل معمولي معمولي پسته) سمت راست فرم تابستان گذران سمت چپ فرم زمستا نگذران)مهرنژاد 13818پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنبيولوژي:زمستا ن گذران ي پسيل معمولي پسته به صور ت حشر ه بالغ م يباشد. از اواخر اسفند ماه يااواي ل بهارهمزما ن با باز شد ن جوانه ها، ماده ها شروع ب ه فعاليت م يكنند و پش ت و روي برگتخمريزي م يكنند. تخم ها در اواي ل سفيد مايل به زرد و با گذش ت زما ن نارنج ي رنگ م يشوند.تفريخ تخم ها و طول دوره يك نسل به شرايط آ ب وهوائي منطقه بستگي دارد. بجز نسل اول دربقيه نسل ها تداخ ل وجود دارد ب هطوري ك ه در اواسط تابستا ن تمامي مراح ل تكامل ي پسيل معموليپسته شامل تخم ، پور هها ي سنين مختلف و حشر ه بالغ هم زما ن در يك با غ ديده م يشوند. به نظرمي رسد در شرايط استا ن يز د اي ن آفت بيش از 4 نسل در سا ل توليد كند.پور هها ي جوا ن پسيل معمولي بلافاصله پ س از خروج از تخ م خرطو م خود را در نسوج برگفرو مي كنندو شروع به تغذي ه از شير ه گياهي م ينمايند اين عمل باع ث ضعف گياه مي شود. اگربر گها ي مورد تغذي ه جوا ن و تراكم پور هها زياد باشد در لبه بر گها مختصر پيچيدگي ب ه وجودم يآيد ول ي در صورت كام ل بودن بر گها در شكل ظاهري آن ه ا هي چ تغيير ي صور ت نمي گيرد.تغذيه پوره ها باع ث پوك ي، ني ممغز ي و دها ن بسته شد ن پسته ها و همچني ن ريز ش جوانه ها وبرگ ها شده ، خسارت كمي و كيفي محصول را سبب م يشوند. علاوه بر آ ن توليد عسل ك فراوانم يكنند ك ه در مجاور ت هوا سريعاً خش ك، و ب ه صور ت دان هها ي گرد و سفيد رنگ )مانندشكر( در م يآيد. ك ه خود موج ب اختلال در فيزيولوژي گيا ه و سوختگي برگ ها م يشوند )وجهتسمي هاي ن آف ت به شير ه خش ك ب ه دلي ل توليد عسل ك شكر مانند م يباشد(.با توج ه ب ه تراك م جمعي ت آف ت، رق م پست ه و زما ن حمل ه آف ت علاو ه بر كاه ش كم ي و كيف ي محصولهما ن سا ل باع ث ريز ش جوان هها و برگهاي درخ ت م يشود ك ه اين عمل تا 3 سا ل بعد نيز ميزا نمحصو ل راتح ت تأثير قرار م يدهد.پوره هاي پسيل فعالروي برگ ها و توليدشكرك9پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آندياگرام بيولوژي و دور نماي مبارزه با پسيل معمولي پسته)اقتباس از مهرنژاد(پوره سنك و لاروكفشدوزك شكارچيپسيل10پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنكنترل آفت:شناخت تمام عوامل و اجزای كشت بوم باغ پسته تنها راه رسيدن به برنامه مديريت كنترلآفت است كه سم و سمپاشي حداقل نقش را در آن دارد.دشمنان طبيعي:پسيل معمولي پسته داراي دشمنان طبيعي فراواني چون گون ههائي از كفشدوزك ها، سوسك ها،زنبورها، سنك ها، بالتوري ها و كنه هاي شكاري است اولين قدم مؤثر در كنترل بيولوژيكي حمايتو فرصت دادن فعاليت دشمنان طبيعي موجود در با غهاي پسته م يباشد با عنايت به تنوع زياددشمنان طبيعي موجود در باغ هاي پسته، در صورت كاربرد دقيق روش هاي مبارزه از جملهمبارزه شيميائي با استفاده از سموم كم خطر، نحوه و زمان صحيح سمپاشي به حشرات مفيدفرصت فعاليت كافي داده مي شود تا حداكثر كارآئي خود را بروز دهند و نهايتاً تعداد دفعاتسمپاشي را كاهش دهند.در Exochomus nigripennis كفشدوزك) حال تغذيه از پوره پسيل )مهرنژاد 1381دشمن .Abrolophus sp كنه شكارگر) طبيعي پسيل معمولي )مهرنژاد 1381شكارگر .Anthocoris sp سن شكاري) پسيل معمولي پسته )مهرنژاد 1381Chrysoperla carnea بالتوري سبزدشمن طبيعي پسيل معمولي پسته11پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آناستفاده از كارت هاي زرد:حشرات كامل پسيل به كارت زرد جلب م يشوند كار تهاي زرد مورد استفاده در باغ هاي10 سانت يمتر م يباشد ×20×0/ پسته عمدتاً از جنس پلي اتيلن و پ يو يسي به اندازه تقريبي 1كه روي آن ها چسب مخصوص تله كه بدون بو و رنگ هستند كشيده م يشود. چسب تله بايدحداقل به مدت 15 روز خاصيت چسبندگي خود را حفظ كند حشرات كامل پسيل معمولي بهرنگ زرد جلب م يشوند كار تگذاري بايد در زماني انجام شود كه حشرات بالغ هنوز تخمريزينكرده باشند. كارت هاي زرد علاوه بر پسيل، زنجره پسته و تعدادي از زنبورهاي پارازيتوئيد رانيز جلب م يكند بنابراين زمان كار تگذاري بايد طوري تنظيم شود كه حشرات مفيد كمتري راجلب كند.با توجه به زمان شروع فعاليت حشره كامل نسل زمستا نگذران پسيل و زنجره پسته درطبيعت، يكي از اين زما نها بعد از تورم جوان هها و قبل از بازشدن بر گهاي پسته مي باشد در اينزمان بدليل عدم وجود برگ روي درخت، كار تهاي زرد بهتر ديده م يشوند و دشمنان طبيعينيز در باغ فعال نيستند و همچنين نسل زمستانگذران از قدرت تخمريزي بيشتري برخوردارندبنابراين شكار اين حشرات در كاهش جمعيت نس لهاي بعدي نقش بيشتري دارد. اين زمان20 روز طول مي كشد در اين مدت بايد هفتگي كارت ها را بازديد كرد تا در صورت - تقريباً 30كاهش خاصيت چسب مجدداً چسب زده شود.شكار پسيل معمولي پسته توسط كارت زرد12پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آندومين زمان كار تگذاري در يزد از اواسط تيرماه تا اواسط مردادماه م يباشد در اين زمان به دليلبالا بودن دما و كاهش ميزان رطوبت جمعيت پسيل معمولي طغيان م يكند به علاوه، به دليل وجودشرايط نا مناسب آ ب وهوائي فعاليت دشمنان طبيعي به حداقل م يرسد كار تگذاري در اين زمان نيزم يتواند در كاهش جمعيت پسيل معمولي بدون تاثير سوء روي دشمنان طبيعي مفيد باشد.به اين منظور تعداد حداقل 2 عدد كارت در خارجي ترين قسمت تاج هر درخت توسط سيممفتول نصب م يشود كار تها طوري نصب مي شوند كه با شاخ هها در تماس نباشند و با وزشباد خيلي جابجا نشوند و در صورت ريزش چسب از روي كارت، به شاخه ها آسيبي وارد نشود.يادآوري مي شود در صورت خشك شدن چسب روي كارت، كار تگذاري نه تنها سودي نداردبلكه جمعيت بيشتري از آفت را به خود جلب مي كند.كار تهاي نصب شده م يتواند با تميزكردنو چسب زدن دوباره مورد استفاده قرار گيرد.مقايسه زمان اولينكار تگذاري با مرحله رويشيدرختنحوه كار تگذاري در باغآزمايشي13پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آناستفاده از عمليات زراعي و مديريت باغداري مناسب:شخم زمستانه:زير خاك كردن بر گهاي درختان پسته كف باغ باعث از بين رفتن تعداد زيادي جمعيتزمستانگذران كه از اين بر گها به عنوان پناهگاه استفاده مي كنند خواهد شد به علاوه شخم باعثايجاد تهويه مناسب خاك و ريشه م يشود و در نهايت تقويت درخت را در پي دارد.تغذيه مناسب:كودهي مناسب باعث تقويت درختان شده، خسارت كمتري متوجه درخت م يشود. چالكودباعث هدايت ريشه ها به طرف چال ها شده، در اين چا لها رطوبت بهتر ذخيره م يشود و درختتحمل بيشتري دارد.همچنين اصلاح بافت خاك با مواد مناسب باعث تقويت درختان و افزايشتحمل آ نها خواهد شد. تعدادي از كودها مانند كودهاي پتاسه باعث تقويت تحمل درختنسبت به خسارت آفات ازجمله پسيل خواهد شد در مقابل تعدادي از آ نها موجب حساسيتدرختان به خسارت و افزايش جمعيت پسيل م يشود.آبياري مناسب:پسيل معمولي پسته حشر هاي خشك يدوست بوده، خسارت آن در باغ هاي كم آب بيشتراست آبياري بايد به فراخور بافت خاك انجام گيرد و در صورت ايجاد رطوبت مناسب علاوه برافزايش تحمل درخت، شرايط مناسب براي فعاليت دشمنان طبيعي هم فراهم م يكند كه اين امرسبب كاهش جمعيت پسيل پسته مي شود. در سيستم آبياري قطر هاي با طراحي صحيح رطوبتبيشتري در پاي درخت ايجاد و حفظ شده، علاوه بر شادابي درخت فضا براي رشد پسيلنامناسب م يشود.مديريت مناسب باغ:درختان با فواصل كاشت و هرس مناسب رشد بهتري دارند و در صورت آلوده شدن بهپسيل قابليت تحمل بيشتري دارند. مديريت مبارزه با عل فهاي هرز نيز) انتخاب بهترين زمانحذف عل فهاي هرز(باعث افزايش فعاليت دشمنان طبيعي و كاهش جمعيت آفت م يگردد.ميزان آلودگي و تحمل ارقام مختلف پسته به پسيل متفاوت است بنابراين در صورت كشت ارقامحساس يا با تحمل كم بايد مديريت ويژه اي براي كنترل اين آفت معمول گردد.استفاده از گياهان تلهتعدادي از ارقام پسته اهلي و وحشي در ابتداي فصل رشد زودتر برگدهي م يكنند كاشتاين ارقام باعث مي شود پسيل در ابتدا روي آ نها مستقر شود بنابراين م يتوان از اين درختان14پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنبه عنوان تله استفاده كرد و فقط همان درختان را در ابتداي فصل سمپاشي كرد تا از انتقال آن هابه ساير درختان جلوگيري شود.مبارزه شيميائي:با توجه به اهميت پسيل معمولي در پسته در بعضي مواقع استفاده از سموم شيميائي اجتنابناپذير است در اين زمان مديريت كنترل شيميائي م يتواند كمترين خسارت را به محيط وموجودات غير هدف وارد كند.تعيين زمان دقيق سمپاشي:با نمون هبرداري از بر گهاي درختان آلوده از قسمت هاي مختلف درخت و ارسال به مراكزتخصصي گياهپزشكي و تعيين ميزان آلودگي از چگونگي مبارزه شيميائي اطلاع حاصل شود.٭سمپاشي لك هاي:نقطه شروع آلودگي پسيل در باغات از كنار هها، مناطق كم آب و درختان جاذب و حساسم يباشد با توجه به نحوه شروع آلودگي، م يتوان باغ را به صورت لكه اي سمپاشي كرد در اينروش علاوه بر كاهش مصرف سم و عواقب سوء ناشي از كاربرد آن، كنترل منطقي آفت نيزصورت خواهد گرفت.٭سمپاشي نواري:در صورت رسيدن جمعيت پسيل به حد سمپاشي، م يتوان باغ را به صورت رديفي سمپاشيكرد در اين روش، رديف ها يك در ميان سمپاشي مي شوند تا فرصت كافي براي جابجائيدشمنان طبيعي وجود داشته باشد.يادآوري مي شود كه وجود آفات روي گياهان در محدوده زير آستانه زيان اقتصادي نه تنهازياني متوجه گياه نم يشود بلكه به دليل وجود منبع تغذيه براي دشمنان طبيعي لازم است.در صورت رعايت مسائل فني لازم در كنترل پسيل پسته اين آفت را م يتوان بدون ايجادكمترين مزاحمت كنترل نمود.15پسيل معمولي پسته و را ههاي كنترل آنمنابع:1. ابراهيمي ، سيدجلا ل، كاوه شهيد ي زند ي، و محمدرضا مهرنژاد) 1377 (. بررس ي نوساناتجمعيت پارازيتوئيدها ي پسيل معمولي پسته . خلاصه مقالا ت سيزدهمين كنگر ه گياهپزشكي ،. آموزشكده كشاورزي كر ج، ص 1062. امامي، سيد يحيي و عباس يزداني ) 1372 (. عكس العمل حشرات كامل پسيل معموليپسته به تله هاي چسبنده رنگي.خلاصه مقالات يازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران.Chrysoperla carnea Steph 3. جعفري ندوشن،علي ) 1377 (. بررسي كارآئي بالتوري سبزبه عنوان شكارگر پسيل معمولي پسته.پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت مدرس 80 ص.4. جعفر ي ندوشن ، عل ي، حيدري ، حسي ن و فريور مهين ، حسين ، 1375 . شناسايي و تعيينگونه غال ببالتور ي شكارگر پسيل معمولي پسته . گزار ش پژوهش ي موسس ه تحقيقات پست ه ايران ..40- ص 375. دزيانيان،احمد ) 1377 (. بررسي بيولوژي ودشمنان طبيعي پسيل معمولي پسته در منطقهدامغان. پايان نامه كارشناسي ارشد.دانشگاه گيلان 95 ص.6. فريور مهي ن، حسين ، 1370 . آفا ت وبيماريهاي مه م پست ه در استا ن كرمان ،انتشارا ت سازمان. ترويج كشاورزي استان كرمان . ص 227. مهرنژاد، محمد رضا ) 1379 (. معرفي 4گونه كفشدوزك پسيل خوار،شكارگر پسيل معموليپسته. خلاصه مقالات چهاردهمين گياهپزشكي ايران8. مهرنژاد،محمد رضا ) 1380 (. بررسي حساسيت و مقاومت در ده رقم پسته اهلي و 2 گونهبنه وكسور به پسيل معمولي پسته. گزارش نهائي موسسه تحقيقات پسته كشور9. مهرنژاد،محمد رضا ) 1381 (. پسيل معمولي پسته و ساير پسي لهاي مهم ايران. انتشاراتسازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي10 . يزدان ي، عباس ، مهرنژاد، محمدرضا، 1372 . اولي ن گزار ش از ي ك گون ه پسيل و چند گونهزنبورپارازيتوئيد روي پسيل پست ه در ايران ، خلاص ه مقال ه دوازدهمين كنگر ه گياهپزشك ي ايران ،آموزشكده كشاورزي كرج .11. Mehrnejad M.R.and M.j.W.Copland(1998). Host acceptance bythe parasitoid Psyllaephagous pistaciae an endoparasitoid of the commonpistachio psylla. the 6 th Europian congress of Entomology, Augst23-29Czec.12. Mehrnejad,M.R.(2000).The Coccinellid beetle,Oenopia conglobataan important predator of the common pistachio psylla. 21 th. InternationalCongerres of Entomology , 20-26, Beresil13. Mehrnejad,M.R. and E. Ueckermman(2001).Phytophagous andpredatory mite of pistachio trees in iran.Acta Horticulture , in press

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

 پروانه ميوه خوار پسته Recurvaria pistaciicola: 

 

اين آفت زمستان را به صورت لارو كامل در زير پوسته‍هاي تنه درختان مسن پسته به سر مي‍برد و در اواخر اسفند ماه تبديل به شفيره و سپس پروانه مي گردد.

 

 

شكل 160- پروانه ميوه خوار و نحوه خسارت لارو آن

 

خسارت :

 

ظهور حشرات كامل در اواسط فروردين ماه و همزمان با تورم جوانه ها بوده كه پس از جفتگيري بر روي گل‍ها و ميوه هاي تازه تشكيل شده تخم ريزي مي نمايند. تخم‍ها حدوداً 2 هفته بعد از باز شده و لاروهاي سن اول كوچك و شيري رنگي به داخل ميوه هاي تازه تشكيل شد نفوذ نموده و از جنين ميوه تغذيه مي نمايند. ميوه هاي آلوده در اين مرحله تا قبل از سخت شدن پوست استخواني در اثر تغذيه لاروها سياه شده، خشكيده و در نهايت مي ريزند.

 

لاروها پس از خوردن محتويات ميوه آن را سوراخ نموده و خارج مي شوند و سپس وارد ميوه بعدي مي گردند، كه در اين مرحله هر لارو قادر است تا 8 ميوه را از بين ببرد. لاروها پس از چند بار پوست عوض كردن و كامل شدن زير پوست‍هاي شاخه ها و تنه درختان تبديل به شفيره و سپس حشره كامل مي ‍شوند و پروانه بر روي دانه‍هاي پسته كه درشت هستند تخم‍ريزي مي كند . پس از باز شدن تخم لاروها زير پوسته سبز دانه پسته مي ‍روند و از سطح داخلي پوست سبز تغذيه مي نمايند و يا از محل شكاف خوردن پوست استخواني (محل خندان شدن پسته) وارد ميوه‍ها شده و از مغز ميوه ها تغذيه  مي نمايند كه با برجا ماندن فضولات بر روي پوست استخواني باعث لكه هاي تيره رنگ بر روي آن  مي شوند.

 

 

حشره شناسي :

 

ميوه خوار پسته

 

نحوه خسارت ميوه خوار پسته

نام: پروانه ميوه خوار پسته

نام علمي: Recurvaria pistaciicola

 

اهميت و خسارت: يكي از آفات  مهم پسته محسوب مي شود كه در بعضي از باغات خسارت زيادي به محصول وارد مي كند.  لارو اين آفت از جنين تازه تشكيل شده پسته تغذيه مي كنند و باعث سياه شدن و ريزش ميوه هاي پسته مي گردند. 

 

 

مبارزه :

زمان مبارزه عليه پروانه ميوه خوار پسته در باغ‍هاي كه سابقه آلودگي دارند هنگامي  است كه تقريبا گل‍ها به ميوه تبديل شده است. جهت مبارزه با اين آفت ميتوان از روش‍هاي مبارزه شيميايي استفاده نمود.

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

نام: شب پره هندي

 

 

شب پره هندي

 

 

 

نحوه شب پره هندي

 

نام علمي: Plodia interpunctella

اهميت و خسارت:  مهمترين آفت انباري پسته شب پره هندي مي باشد كه حشره اي پلي فاز بوده و حدود 83 نوع ميزبان براي آن ذكر شده است.  لارو اين‌حشره‌ با تغذيه‌ از مغز پسته‌ و تنيدن‌ تار و دفع‌ فضولات‌ خسارت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ را از نظر كيفي‌ و كمي‌ به‌ اين‌ محصول‌ وارد مي‌كند.

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

نام: شب پره خرنوب

 

 

 

شب پره خرنوب


 

شب پره خرنوب

نام علمي:  Apomyelois ceratoniae

 

اهميت و خسارت: اين آفت در باغ و انبارهاي پسته با تغذيه از مغز پسته خسارت وارد مي كند. حشرات كامل نسل اول از اواخر تير به سمت باغ هاي  پسته پرواز مي كند و لارو آفت از مغز ميوه هاي شكاف خورده تغذيه مي نمايد و اين لارو ها وارد انبار شده وبه خسارت خود ادامه مي دهد.

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

نام: شپشك سرشاخه و ميوه پسته

نام محلي و ساير نام ها : شپشك( سپردار) واوي پسته، شپشك سرشاخه پسته

 

 

شپشك سرشاخه و ميوه پسته

 

 

شپشك سرشاخه و ميوه پسته

 

نام علمي: Pistaciaspis pistaciae

اهميت و خسارت : آفت زمستانها را بصورت ماده بالغ در زير سپر مومي ميگذراند. و از اواخر فروردين ماه پوره هاي سن 1 آفت از تخم خارج و ترجيحاٌ  روي اندامهاي سبز مستقر و ثابت مي شوند و باخرطوم بسيار نازك خود از شيره گياهي در اين اندامها تغذيه مي كنند. نسل دوم آفت بيشتر روي خوشه و دانه ها مستقر مي شود . خسارت آفت بيشتر به صورت غير مستقيم و از طريق ايجاد ضعف در گياه كاهش كيفيت ( در صد خنداني ، ريزي دانه ها و كاهش وزن دانه ها ) ايجاد مي شود.

 

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

نام : شپشك تنه اي پسته

نامهاي محلي : شپشك كنده اي پسته ، شپشك خوني پسته

 

 

نحوه خسارت شپشك تنه اي پسته

نام علمي: Melanasspis inopinatus

اهميت و خسارت : اين آفت آفتي پلي فاژ است و علاوه بر پسته روي گياهان ديگري ازجمله در ختان ميوه سياه ريشه ديده ميشود. آفت بيشتر روي شاخه هاي قطور و تنه اصلي درخت مستقر ميشود و از شيره گياهي اين اندامها تغذيه ميكند. آفت در اواخر فروردين ماه ظاهر شده و روي گياه مستقر مي شوند. اين آفت بيشتر از طريق ايجاد ضعف در گياه و كاهش كميت و كيفيت  محصول، و عدم رشد كافي تنه و سرشاخه ها خسارت ميزند.

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

سنک های پسته (Mirid Bugs):

سنهای خانواده Miridae که در باغهای پسته فعاليت مي نمايند به دليل کوچکی جثه نسبت به سن های خانواده‌ پنتاتوميده و ليگئيده وجهت تمايز با سن های مذکور در اصطلاح سنک های پسته (سن های کوچک پسته) نامگذاری شده اند

الف‌- جنس‌ :Megacoelum spp.

   دو گونه‌ از اين‌ جنس‌ به‌ نامهاي Megacoelum brevirostre وM. tricolor  از مناطق‌ پسته‌ كاري‌ استان كرمان‌ از روي‌ درختان‌ پسته‌ و علفهاي‌ هرز باغهاي‌ پسته‌ بويژه‌ خارشتر جمع‌ آوري‌ گرديدهاس ت. گونه‌M.brevirostre  گونه‌ غالب‌از اين‌ جنس‌ در‌ استان‌ كرمان‌ مي‌باشد. حشرات‌ كامل‌ به‌ رنگ‌ سبز روشن‌ با شاخك‌ و پاهاي‌ نسبتاً بلند مي‌باشند (شكل‌ 1). ميانگين‌ تعداد تخم‌ 25 تا 30 عدد مي باشد. زمستانگذراني‌ حشره‌ به‌ صورت‌ تخم‌ در داخل بافت نرم گياه ميزبان سپري مي گردد. اين‌ حشره‌ داراي‌ يك‌ نسل‌ در سال‌ مي‌باشد پوره‌ها به‌ رنگ‌ سبز مايل‌ به‌ زرد تا سبز روشن‌ و داراي‌ شاخك‌هاي‌ نسبتاً بلندكه‌ طول‌ شاخك‌ها از انتهاي‌ بدن‌ فراتر مي‌رود.‌ طول‌ دوره‌ پورگي‌ 25 تا 30 روز طول‌ مي‌كشد. پوره‌ها‌ بسيار فعال‌ و پرتحرك ‌هستند و در صورتي كه‌ تحريك‌ شوند بسرعت‌ حركت‌ كرده‌ و لابلاي‌ خوشه‌ها و برگهامخفي‌ مي‌شوند.

نحوه خسارت: پوره‌هاي‌ سن‌ يك‌ از اواسط فروردين‌ همزمان‌ با خوشه‌ بندي‌ درختان پسته‌ ظاهر مي شوند. 

تغذيه‌ پوره ها از شيره‌ گياهي ‌ميوه‌ها، دم‌ ميوه‌ها و محور خوشه‌ها تا اواسط ارديبهشت‌ همزمان‌ باتشكيل‌ و شروع‌ سخت‌ شدن‌ پوست ‌استخواني‌ ادامه‌ دارد. علائم‌ خسارت‌ و تغذيه‌ پوره‌ها ‌به صورت‌ خروج‌ شيره‌ گياهي‌ در محل‌ فرو رفتن‌ خرطوم‌ در سطح‌ بيروني پوست‌ روئي مشاهده ‌مي‌شود. در سطح‌داخلي‌ پوست‌ استخواني محل‌ فرو رفتن‌ خرطوم‌ به صورت‌ نقاط سياه‌ رنگ‌ مشاهده‌ مي‌گردد. ميوه‌هاي‌ مورد تغذيه‌ پس‌ از مدتي‌ بر روي‌ درختان‌ خشكيده‌ و در نهايت ‌ريزش‌مي‌كنند.

 

 

شكل‌ 8- حشره‌ كامل‌ 

شكل‌ 9- نحوه‌ خسارت‌ سنك‌ها


 

 

ب- جنس:Campylomma spp.

گونه‌هاي جنس‌ Campylomma در حدود اواسط فروردين‌ در باغهاي‌ پسته‌ ظاهر مي شوند. نسل‌ اول‌ آن خسارتي‌ شبيه‌ به‌ خسارت‌ جنس Megacoelum بر روي‌ ميوه‌ پسته‌ ايجاد مي‌نمايد. گونه هاي اين‌ جنس داراي‌ 4 تا 5 نسل‌ در سال‌ مي‌باشند. پوره ها‌ و حشرات‌كامل‌ نسل‌ دوم‌ به‌ بعد قادر به‌ تغذيه‌ از ميوه‌ پسته‌ به دليل‌ سختي‌ پوست‌ استخواني‌ نبوده‌ و تنها از شيره‌ گياهي ‌دم‌ ميوه‌ها، محور خوشه‌ها و دمبرگهاتغذيه‌ مي‌نمايند. طول ‌دوره‌ هر نسل‌ 25 تا 30 روز در شرايط طبيعي طول‌ مي‌كشد. زمستانگذراني‌ اين‌ جنس‌ بصورت‌ حشرات‌ كامل‌ در پناهگاههاي‌ مختلف‌ و تخم‌ سپري‌ مي‌گردد. تخم‌ گذاري‌ اين‌ جنس‌ نيز دربافت‌ نرم‌ گياهان‌ ميزبان‌ انجام‌ مي‌گيرد.

ج‌- گونه Creontiades pallidus :

   اين گونه به طور عمده بر روي‌ علفهاي‌ هرز بويژه‌ خارشتر فعاليت ‌مي‌نمايد. تعداد كمي‌ نيز بويژه‌ در اوايل‌ بهار بر روي‌ درختان‌ پسته‌ مشاهده‌ مي‌شوند كه‌ از شيره‌ گياهي ‌محور خوشه‌ها و دمبرگها تغذيه‌مي‌نمايند. حشرات‌ كامل‌ به‌ رنگ‌ سبز و طول بدن 1/8 تا 4/8‌ ميلي متر و داراي‌ لكه‌ تيره‌ مشخص‌ در ناحيه‌ سپرچه مي‌باشند.گونه C. pallidus  داراي‌ 4 تا 5 نسل‌ در سال‌ است . سنهای خانواده Miridae در مرحله سخت شدن پوست استخواني و مغز بندي ميوه‌ پسته‌ كه‌ بيماري‌ ماسو در ميوه‌ پسته ‌تشكيل‌ مي‌گردد، به دليل‌ ضعيف‌ بودن‌ خرطوم‌ و سخت‌ شدن‌ پوست‌ استخواني‌ قادر به‌ تغذيه‌ از ميوه ‌پسته نبوده و در نتيجه قادر به انتقال قارچهاي مولد بيماری‌ ماسوي‌ پسته نظير Nematospora coryli نمي باشند.

مبارزه شيميائي:

   حشره كش آندوسولفان (تيودان) به نسبت  2.5  در هزار در مرحله مشاهده پوره سنين مختلف و حشرات كامل سنكها (اواسط فروردين تا اواخر ارديبهشت) براي مبارزه و كنترل اين آفات توصيه مي شود.


+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

زنبورهاي مغزخوار پسته :

   دو نوع زنبور به نام‍هاي زنبور مغزخوار سياه پستهEurytoma plotnikovi و زنبور مغزخوار طلائي پستهMegastigmus pistaciae به دانه پسته حمله مي كند و باعث پوكي محصول مي شوند.

 

خسارت :

   هر دو نوع زنبور زمستان را به صورت لارو كامل داخل دانه پسته مي‍ گذرانند و اوايل بهار تبديل به شفيره و سپس حشره كامل مي شوند. اين زمان بسته به شرايط جوي مناطق متغير مي‍باشد. حشره بالغ سوراخ دايره شكلي در روي پوست ايجاد مي نمايد و از اين طريق به خارج راه پيدا مي‍ كند. ماده‍ها قبل ز تخم‍ريزي باآلت تخم‍ريز خود دم ميوه را نيش مي‍ زنند و بعد تخم‍هاي خود را در زير پوست و داخل ميوه مي‍ گذارند پسته‍هاي مبتلا كوچك و ضعيف مانده، پوست آنها چروكيده و تيره رنگ مي‍ شود.

 

 

شكل 161- يكي از زنبورهاي مغزخوار پسته

 

 

شكل 162- نحوه خسارت زنبور مغزخوار

 

مبارزه :

   بهترين و قطعي‍ ترين راه مبارزه با اين آفت جمع آوري و از بين‍ بردن پسته هاي آفت زده در پاييز و اوايل بهار است كه روي زمين ريخته و يا روي درخت باقي مانده اند. چنانچه باغداران به طور همگاني اين روش مبارزه مكانيكي را انجام دهند مي‍ توانند مطمئن باشند كه اين آفت خسارتي وارد نمي سازد.

 

 

نام: زنبور طلايي مغز خوار پسته نام علمي: Megastigmus pistaciaeاهميت و خسارت: اين آفت در بعضي از باغ هاي پسته كشور خسارت وارد مي كند وداراي دو نسل در سال مي باشد. حشرات كامل اين آفت تخم هاي خود را داخل مغز پسته قرار مي دهد و لارو اين آفت از لپه ها تغذيه مي كند و پوسته مغز را باقي مي گذارد.

 

 

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |

سوسكهاي زيان آور پسته

 

1- سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus:

   اين حشره در تمام مناطق پسته كاري كشور شيوع داشته و در مناطق پسته كاري استان كرمان به نام سوسكو نيز ناميده می‌شود. حشرات كامل  استوانه‌ای شكل و به طول 3 تا3.5  ميلي متر، رنگ عمومي بدن زرد مايل به خرمایی،

ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل به جوانه هائي كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده و با حفر دالاني كوتاه به طول 2 تا 4 سانتيمتر وارد شاخه‌های جوان می‌گردند.  سوسک‌ها از اواسط مهر به تدریج از کانال‌های تغذيه اي خود در روي درختان پسته خارج شده و به سمت چوب‌های تازه هرس شده و يا چوب هائيكه كه در طي همان سال خشك شده‌اند هجوم آورده و با نفوذ در آن‌ها و ايجاد كانال در داخل آن‌ها تخم ريزي می‌نمایند. هر حشره ماده در حدود 80 تخم می‌گذارد.  لاروها در زير پوست شاخه‌های تازه خشك شده زندگي نموده و ضمن تغذيه دالانهائي حفر می‌نمایند.  زمستان گذراني حشره به صورت لارو بوده و در اوايل بهار لاروها تبديل به شفيره شده و سپس حشرات كامل با سوراخ نمودن پوست خارج می‌شوند. اين آفت داراي يك نسل در سال است.

 

 

شكل‌ 10- حشره‌ كامل سوسك سرشاخه خوار پسته

 

شكل‌ 11- كانال تخم ريزي و تغذيه لاروها

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: حشره كش آندوسولفان به نسبت 5/2 تا 3 در هزار به اضافه نفت سفيد 10 تا 12 ليتر در هزار همراه با صابون مايع به مقدار2.5  در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه‌های پسته بر روي حشرات كامل مؤثر می‌باشد.

2- مبارزه غیر شیمیائی: 1- جمع آوري و سوزانيدن چوب‌های خشك و تازه هرس شده

2- تله گذاري چوب‌های خشك و تازه هرس شده بصورت ماهيانه از مهر تا اسفند و جمع آوري و سوزانيدن چوب‌های تله گذاري شده

 

 

2- سوسك طوقه و ريشه پسته (كاپنوديس) Capnodis sp.:

   اين آفت در نواحي پسته كاري قزوين، كرمان، فارس، دامغان، استان‌های مركزي و خراسان انتشار دارد. حشرات كامل به طول 35 تا 38ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه مات و داراي لکه‌های سفيد و پراكنده می‌باشد. حشرات بالغ از اواسط ارديبهشت ظاهر شده و ظهور حشرات ماده تدريجي بوده و حتي در اواخر تابستان نيز آن‌ها را مشاهده نمود. تخمگذاري معمولا در اطراف طوقه و در شكافهاي پوست تنه درختان مسن و يا در شكاف خاك و به ندرت' روي برگها و شاخه ها صورت مي گيرد. حشرات كامل از برگ درختان ميزبان تغذيه نموده و تغذيه لاروها از قسمتهاي چوبي طوقه و ريشه درختان پسته صورت مي گيرد. اين حشره يكي از عوامل خشك شدن درختان پسته محسوب مي گردد. اين آفت داري يك نسل در طي 2 تا 3 سال می‌باشد.

 

 

شكل‌ 12- حشره‌ كامل كاپنوديس پسته

 

شكل‌ 13- نحوه خسارت

شكل‌ 13- نحوه خسارت

 

 

 

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل در اين مرحله مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد. استفاده از ليندين 10 در هزار (ريختن 10 تا 15 ليتر از محلول سمي داخل تشتك در پاي طوقه درختان) در از بين بردن تعدادي از لاروهاي آفت مؤثر است.

2- مبارزه غیر شیمیائی: 1- تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

2- خارج كردن لاورها از داخل كانال لاروي با مفتول سيمي

 

3- سوسك شاخك بلند پسته Calchaenesthes pistacivora:

   سوسك شاخك بلند آفت جديد پسته و بنه در اوايل بهار 1378 در باغهاي پسته منطقه خيرآباد كفه از توابع شهرستان سيرجان مشاهده شده است. اين حشره به نام Calchaenesthes pistacivora نامگذاري وبعنوان يك گونه جديد براي فون حشرات دنيا معرفي گرديده است. پراكنش حشره در مناطق خيرآباد كفه، پوزه خون و حومه غربي شهرستان سيرجان می‌باشد. حشرات كامل به طول 9.2 تا 12.6 ميلي متر، رنگ عمومي بدن سياه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ، داراي چهار لكه سياه كه دو لكه بالايي مربع مستطيل شكل و دو لكه پائيني لوبيائي شكل مي باشند (شكل ). شاخك ها در حشرات نر به انتهاي بالپوش ها نمي رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمي رسد و كوتاهتر از نرها می‌باشد. ظهور حشرات كامل از اواسط فروردين است. حشرات كامل برگخوار مي باشند.. تخم گذاري به صورت انفرادي و بر روي سرشاخه ها و يا محل هرس شاخه ها صورت مي گيرد. تخم بيضي شكل و زردرنگ و به طول 2 ميلي متر و قطر 1 ميلي متركه حشره آن را با پوشش خاكستري رنگ نسبتاً سختي به ضخامت حدود 0.1 ميلي متر مي پوشاند. ميانگين تعداد 40 تا 45 عدد است. لاروها به رنگ زرد مايل به نارنجي و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مي باشند. طول دوره لاروي 16 تا 18 ماه طول مي كشد. لاروها از داخل سرشاخه ها و شاخه‌های پسته تغذيه نموده و سبب ضعف و در نهايت خشكيدگي شاخه ها می‌گردند. طول كانال لاروي حدود 15 سانتي متر و به صورت رفت و برگشتي می‌باشد. اين حشره داراي يك نسل در طي 2 سال می‌باشد. مشاهده علائم تغذيه اي حشره بر روي شاخه‌های چند ساله و قطور درختان بنه و كسور، نشان دهنده آن است كه اين حشره از ساليان دور بر روي اين ميزبانها زندگي مي كرده است. و به دلايل افزايش بي رويه سطح زيركشت باغهاي پسته در چند سال اخير‌‍‍؛ قطع بي رويه درختان بنه و كسور جهت مصارف سوختي؛ برداشت بي رويه و بيش از حد آب از سفره هاي زيرزميني و بروز پديده خشكسالي در چند سال اخير سبب مهاجرت و استقرار آن بر روي درختان پسته شده است.

 

 

شكل‌ 14- حشره‌ كامل سوسك شاخك بلند پسته

 

شكل‌ 15- نحوه خسارت و كانال لاروي

 

مبارزه:

 1- مبارزه غير شيميائي:

1- تقويت درختان با كوددهي مناسب و آبياري منظم.

2- هرس شاخه‌های آلوده و حذف پاجوش ها و تنه جوشها و سوزانيدن آن‌ها.

3- اجتناب از قطع بي رويه درختان جنگلي بنه و كسور در مناطق كوهستاني، كه سبب كاهش ميزان مهاجرت اين حشره به سمت باغهاي پسته خواهد گرديد‌‍‍.

4- اجتناب از افزايش سطح زير كشت پسته بويژه پيشروي به سمت مناطق كوهستاني در مناطق آلوده به آفت‌‍‍.

 

2- مبارزه شيميائي:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 1.5  در هزار و آندوسولفان به نسبت 2.5  در هزار بر روي حشرات كامل مؤثر بوده و افزودن روغن ولك به نسبت 5 در هزار تأثير اين حشره كشها را افزايش مي دهد. حشره كش آدميرال به نسبت 0.75 در هزار بعلاوه روغن ولك 5 در هزار بر روي مراحل تخم ولارو سن اول تأثير قابل قبولي دارد.

 

 

4- سوسك هاي چوبخوار پسته:

1-4- سوسك هاي چوبخوار سبز پسته Agrilus viridicaerulans:

.   چند گونه ازسوسكهاي چوبخوار، متعلق به جنس هاي  Agrillus sp. و Anthaxia sp.(از خانواده Buprestidae) كه به چوبخوارهاي سبز و قرمز پسته معروف هستند، در باغهاي پسته فعاليت می‌نمایند(شكل  ). اين حشرات عمدتاً به درختاني كه دچار ضعف تغذيه اي و كم آبي شديد باشند حمله می‌نمایند. جمعيت و ميزان خسارت سوسكهاي چوبخوار سبز و قرمز پسته در چند سال اخير در مناطق پسته كاري استان كرمان بدليل كاهش شديد آب سفره هاي زير زميني افزايش يافته است.. اين حشرات داراي يك نسل در سال بوده و لاروهاي آن‌ها با تغذيه از بافت هاي داخلي تنه و شاخه‌های اصلي و قطور و حتي شاخه‌های فرعي درختان پسته موجب ضعف و خشكيدگي آن‌ها گرديده و خسارت شديدي به درختان پسته وارد می‌نمایند.

 

 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سوسك چوبخوار

 

مبارزه و كنترل:

1- مبارزه شيميائي: با توجه به دوره خروج طولاني مدت حشرات كامل مبارزه شيميائي نتيجه مناسب و مطلوبي ندارد.

2- مبارزه غیر شیمیائی: تقويت درختان با تغذيه و آبياري مناسب و بموقع

 

 

سرخرطومي پسته ) Polydrosus davatchiiخانواده (Curculionidae:

   حشره كامل سوسك قهوه اي مايل به خاكستري رنگ به طول 5/5 تا 7 ميلي متر و عرض 2 تا 3 ميلي متر می‌باشد (شكل ). ظهور حشرات كامل در روي درختان پسته همزمان با باز شدن جوانه‌های گل و تقريبا مصادف با دهه اؤل فروردين است. حشرات كامل از جوانه‌های گل و برگ درختان پسته اهلي به مدت حدودا' 50 روز تغذيه مي نمايد. هر حشره ماده بطور متوسط روزانه 6 تا 13 عدد تخم می‌گذارد. طول دوره تفريخ تخم ها در حدود 2 هفته بطول مي انجامد. تخم ها بيضي شكل و كشيده و به طول 0.8 ميلي متر، كه ابتدا شيري رنگ بوده و به تدريج سياه رنگ می‌گردند. لاروها سفيد رنگ، بدون پا و بطول 1 ميل متر مي باشند، كه پس از خروج از تخم بداخل خاك نفوذ می‌نمایند. اين حشره داراي يك نسل در سال می‌باشد.

 

 

شكل‌ 17- حشره‌ كامل سرخرطومي پسته

مبارزه و كنترل:

   حشره كشهاي ديازينون به نسبت 1.5 در هزار و آندوسولفان به نسبت 2.5 در هزار در مرحله تغذيه حشرات كامل از جوانه‌های پسته بر روي حشرات كامل مؤثر می‌باشد.

 

با تشكر از سايت موسسه تحقيقات پسته

+ نوشته شده توسط مهندس مهيني فر در و ساعت |